Politisk udmelding fra BUPL om FH-sagen

BUPL’s hovedbestyrelse har lørdag været indkaldt til et ekstraordinært møde for at drøfte de alvorlige oplysninger om FH-formandens adfærd, der er beskrevet i flere medier. 

Hovedbestyrelsen er rystet over de oplysninger, som er kommet frem og ser med allerstørste alvor på beskrivelserne af FH-formandens upassende adfærd. Som fagbevægelse – og politisk valgte ledere - skal vi gå forrest, som det gode eksempel og stå op for et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor ingen oplever krænkende adfærd. 

Derfor bakker vi også kraftigt op om FH-fællesskabets beslutning om straks at iværksætte en tilbundsgående advokatundersøgelse. 

BUPL har arbejdet aktivt i FH-regi for at få etableret en whistleblowerordning og et klart kodeks for god adfærd, som en naturlig konsekvens af metoo-bevægelsen, og de sager, som den har ført med sig. Det kodeks skal selvfølgelig overholdes, hvis vi med troværdighed skal kunne kræve det samme af andre. Heraf følger også, at man selvfølgelig ikke kan bestride topposter i FH, hvis man har en adfærd, der er i strid med vores eget kodeks. Det er vi forpligtet til at handle på. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.