Pædagogmanglen er voldsom, og det bliver meget værre

Om kun ti år vil der mangle mindst 8000 pædagoger på landsplan, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det skal være mere attraktivt at være pædagog, understreger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Man skal i forvejen knibe sig i armen, hvis det lykkes at finde pædagoger til ledige stillinger, og det bliver endnu sværere de kommende år.

Om kun ti år vil der mangle mindst 8000 pædagoger på landsplan. Og det er bare for at fastholde det nuværende niveau med en pædagogandel, der allerede er historisk lav.

Det viser en spritny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vi står midt i en galopperende faglighedskrise. Kun halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne er pædagoger.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Men aftalen om minimumsnormeringer fra 2019 har en tydelig intention om at fastholde uddannelsessammensætningen i daginstitutionerne, altså forholdet mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Derfor er den reelle pædagogmangel mere end 10.000 fuldtidspædagoger om ti år. 

- Vi står midt i en galopperende faglighedskrise. Kun halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne er pædagoger. Børnene er mere og mere overladt til ufaglærte, og det er en katastrofe for kvaliteten, fordi det er pædagoger, der er uddannet til at møde børnene i deres behov og sikre de pædagogiske rammer for trivsel og udvikling, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Pædagogandelen rasler ned

Allerede nu er hvert tredje forsøg på at ansætte en pædagog forgæves. Ledere kæmper for at finde pædagoger til ledige stillinger, men bliver i stedet nødsaget til at ansætte andre medarbejdere. Derfor rasler pædagogandelen ned.

- Jeg er dybt bekymret for kvaliteten i vores daginstitutioner, hvis vi ikke formår at vende udviklingen. Pædagogers arbejde er gennem årene blevet langt mere komplekst, og høj faglighed er forudsætningen for at sikre bedre trivsel og forebyggelse. Uden flere pædagoger hænger det simpelthen ikke sammen.

Det skal være mere attraktivt at blive og være pædagog, så vi kan tiltrække flere uddannede kollegaer. Det kræver en løn, der matcher vores uddannelsesniveau.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

- Det skal være mere attraktivt at blive og være pædagog, så vi kan tiltrække flere uddannede kollegaer. Det kræver en løn, der matcher vores uddannelsesniveau og langt mere attraktive arbejdspladser, hvor man som pædagog har mulighed for at lykkes med at gøre en forskel for børnene, siger Elisa Rimpler.

Den voldsomt stigende pædagogmangel skyldes blandt andet faldende optag på pædagoguddannelsen, stigende børnetal, indførsel af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver og pædagoger, der forlader professionen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.