Ny rapport dokumenterer pædagogers store lønefterslæb

Lønstrukturkomitéens rapport viser, at pædagoger sidder fast i bunden af lønhierarkiet og tjener mindre end andre faggrupper med samme eller lavere uddannelsesniveau. Det skal der rettes op på, hvis der skal være pædagoger nok til børnene i fremtiden, siger BUPL-formand.

En ting står lysende klart efter, at Lønstrukturkomitéen i dag har offentliggjort den længe ventede rapport om offentligt ansattes løn: Pædagoger har et stort lønefterslæb og ligger nederst i lønhierarkiet blandt faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse (MVU).

”Uanset hvordan man vender og drejer det, så slår rapporten fast med syvtommersøm, at pædagoger tjener flere tusinde kroner mindre om måneden end andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Det er et stort problem både for den enkelte pædagog og i forhold til at rekruttere nye pædagoger til kommende generationer af børn,” siger Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL. 

Rapporten fra Lønstrukturkomitéen nævner specifikt pædagoger som den faggruppe, der tjener mindst, når man sammenligner med andre offentligt ansatte, der har samme uddannelsesniveau. Tallene viser således, at pædagoger i gennemsnit tjener omkring 4000 kroner mindre om måneden end andre med en mellemlang videregående uddannelse.

”Konklusionen kommer jo desværre ikke bag på os. Det er rigtig mange penge, det handler om. Og rapporten dokumenterer tydeligt, at lønnen ikke er fulgt med i takt med at kravene til vores uddannelse og kompetencer er steget. Vi sidder fast i bunden af lønhierarkiet og har ingen muligheder for at ændre det inden for rammerne af vores overenskomstsystem.” 

BUPL-formanden ser derfor frem til de trepartsforhandlinger, som regeringen vil indkalde til efter sommerferien for at udmønte den milliardpulje, der er afsat til at løfte lønnen for udvalgte offentlige faggrupper og sikre rekrutteringen til fremtidens velfærd.

”Der er i den grad brug for det. Pædagogmanglen vokser dag for dag. Hver tredje rekruttering ender forgæves, og de unge vælger pædagoguddannelsen fra, fordi lønnen er for lav. Samtidig har vi lige fået en national kvalitetsundersøgelse, der viser, at manglen på pædagoger går hårdt ud over kvaliteten i vores daginstitutioner,” siger Elisa Rimpler. 

Det er langt fra første gang, at det bliver dokumenteret, at pædagogernes løn halter bagefter. Det skete allerede med Lønkommissionen i 2010, og Institut for Menneskerettigheder og Kraka er nået frem til samme resultatet. 

”Nu har vi fået endnu en rapport – måske den hidtil mest omfattende – og den viser lige som de andre, at vi har et lønefterslæb. Det er politikerne nødt til at handle på, så det bliver mere attraktivt at blive og være pædagog,” fastslår BUPL-formanden.  

Ifølge prognoser fra KL vil der mangle mindst 8000 pædagoger om ti år, hvor der ifølge helt nye tal fra Danmarks Statistik vil være 60.000 flere små børn.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.