Ny rapport blotlægger voldsom pædagogmangel 

Ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut kalder på politisk handling, der gør det mere attraktivt at blive og være pædagog. Der skal investeres massivt i pædagoguddannelsen og uddannelse af pædagoger via merit, siger BUPL-formand.
Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL
Elisa Rimpler. Foto: Sif Meincke

Der er behov for en massiv indsats for at sikre flere pædagoger til vores børn og unge. Det bliver endnu en gang slået fast med rapporten ”Flere Pædagoger i Daginstitutioner” fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 86 procent af kommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger til dagtilbud, og at 49 procent af kommunerne oplever udfordringer med at fastholde dem, de har ansat.

Det kalder på akut politisk handling, mener BUPL.

- Vi har råbt på handling i flere år, fordi manglen på pædagoger bare blive værre og værre. Det går desværre hårdt ud over den kvalitet, vores børn møder i daginstitutioner og SFO’er hver dag. Rapporten fra EVA understreger, at der skal mere til både fra regeringen og fra kommunerne, hvis vi skal i mål, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Hun peger især på bedre mulighed for at merituddanne pædagoger samt et stort kvalitetsløft af pædagoguddannelsen, som står foran en reform, der er blevet udskudt alt for længe på trods af en meget kritisk evaluering.

- Jeg forventer, at vi får en økonomisk saltvandsindsprøjtning og et indholdsmæssigt løft af uddannelsen, så det bliver en attraktiv og prestigefyldt uddannelse for flere unge. Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse, men det har også været den mest underfinansierede i årevis, siger Elisa Rimpler.

Hun opfordrer også politikerne og kommunerne til at sætte fart på uddannelsen af pædagoger via merit. Blandt andet ved at gøre den midlertidige pulje til opkvalificering af pædagogmedhjælpere permanent. 

- Vi ved, at der lige nu er 4000 erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som opfylder kravene til at tage en pædagoguddannelse via merit. Den mulighed skal gribes, hvis vi skal sikre, at der er pædagoger nok til vores børn i fremtiden. Lige nu ser vi desværre, at pædagogandelen falder år for år. Det går hårdt ud over kvaliteten, hvilket vi også så i den landsdækkende undersøgelse i landets vuggestuer. 

BUPL-formanden appellerer samtidig til at gøre brug af de gode erfaringer, som flere kommuner har haft med at få pædagoger til at gå op i tid ved at tilrettelægge arbejdsugen, så der blev bedre tid til at forberede pædagogiske aktiviteter med børnene, forældresamtaler og sparring med kollegerne.     

- Vi ved, at mere tid til forberedelse, bedre normeringer i form af flere uddannede kolleger og højere løn er helt afgørende for at fastholde pædagoger i faget. Det bliver vi nødt til at lytte til, hvis vi skal vende udviklingen og sikre høj faglighed omkring vores børn og unge, siger Elisa Rimpler.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.