Forældre: Giv pædagogerne mere i løn 

Ni ud af ti forældre til børn i daginstitutioner mener, at pædagogerne skal have en højere løn. Det viser ny undersøgelse af Epinion for BUPL.

I en ny undersøgelse udarbejdet af Epinion for BUPL svarer ni ud af ti forældre til børn i daginstitutioner, at pædagogers løn i høj eller nogen grad bør øges, så der er pædagoger nok til børnene i fremtiden. 

- Det er et kæmpe skulderklap til alle pædagoger, at forældrene i så høj grad bakker op om vores faglighed og behovet for, at der er pædagoger nok omkring deres børn, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Netop manglen på pædagoger er voldsom, og alt for mange steder må børn kigge langt efter en pædagog blandt personalet i daginstitutionerne. Det oplever forældrene på nærmeste hold, når de henter og bringer i det daglige.

- Forældrene ved, hvilken forskel vi som pædagoger gør for børn og unge. De er vores nærmeste samarbejdspartnere i det daglige, og derfor er jeg glad for, at de ikke alene ser behovet for at styrke fagligheden og kvaliteten med flere pædagoger, men også anerkender, at det kræver, at lønnen kommer op, siger Elisa Rimpler.

I Forældrenes Landsorganisation (FOLA) er man helt på linje med forældrene, der har svaret på undersøgelsen. 

- Pædagoger er afgørende for kvaliteten i daginstitutionerne. Det ved vi forældre godt, og der er ikke noget, der er vigtigere for os, end at vores børn har det godt, mens vi er på arbejde. Det er dybt bekymrende, at der er så stor mangel på pædagoger, og jeg er overbevist om, at højere løn er en af nøglerne til at vende udviklingen, siger Signe Nielsen, formand for FOLA.

Kun omkring halvdelen af pædagogerne i daginstitutionerne har en pædagoguddannelse, og hvert tredje forsøg på at ansætte en pædagog er forgæves. Med stigende børnetal, indførsel af minimumsnormeringer og voldsomt faldende optag på pædagoguddannelsen er der kun udsigt til, at pædagogandelen falder yderligere. 

 

 

Sådan svarede forældrene

Undersøgelsen er lavet med svar fra 1107 forældre, som har mindst et barn i daginstitution.
På spørgsmålet ”I hvilken grad mener du, at pædagogers løn skal øges, så der er pædagoger nok til børnene i fremtiden?” svarer forældrene således: 55 % - I høj grad, 33 % I nogen grad, 6 % I mindre grad, 1 % Slet ikke, 4 % Ved ikke. 
Undersøgelsen er foretaget af Epinion for BUPL

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.