Der er blevet endnu længere mellem pædagoger i daginstitutionerne

De nyeste tal for normeringer i landets daginstitutioner siger ikke noget om, hvorvidt kommunerne lever op til loven om minimumsnormeringer. Tallene viser dog desværre, at der bliver længere og længere mellem pædagogerne.
Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL

Normeringerne er kun marginalt forbedret fra 2021 til 2022, viser Danmarks Statistiks årlige opgørelse over normeringerne i landets daginstitutioner, som netop er offentliggjort. Samtidig går det den gale vej med andelen af pædagoger i landets daginstitutioner – stik imod den politiske aftale om minimumsnormeringer. 

Pædagogandelen i institutionerne fortsætter nemlig med at falde, mens der bliver flere ufaglærte medhjælpere og pædagogiske assistenter. I perioden 2021-2022 kom der 4300 flere børn i daginstitutionerne, men ud af det samlede antal nyansatte på 1738 pædagogiske personaler var kun 12 pædagoger. Pædagogandelen er faldet fra 54 procent i 2021 til 52 procent i 2022.

Vi har en national faglighedskrise, som spænder ben for, at daginstitutionerne kan garantere børn og forældre den kvalitet, de har krav på

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Vi har en national faglighedskrise, som spænder ben for, at daginstitutionerne kan garantere børn og forældre den kvalitet, de har krav på. Lige så vigtigt som det er, at vi får en bund under normeringerne, lige så vigtigt er det, at dem, der tager sig af vores børn, rent faktisk er uddannet til det”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler. 

Positiv udvikling gået i stå

Samlet set er normeringerne i børnehaverne forbedret fra 5,7 børn per voksen i 2021 til 5,6 børn per voksen i 2022. I vuggestuerne er normeringen 2,9 børn per voksen. Samme normering som 2021. 

”Den positive udvikling, som kunne spores sidste år, er stort set gået i sig selv. Tallene viser tydeligt, at kommunernes økonomi er presset, og med de besparelser på børneområdet, som vi har set i år og i kommunernes budgetter for 2024, er jeg mildest talt bekymret for, om de kommer i mål med loven næste år”, siger Elisa Rimpler. 

Selvom det er fristende, kan man ikke bruge de her tal til at sige, om kommunerne lever op til loven om minimumsnormeringer.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Tallene kan ikke bruges til at sige noget om, hvorvidt kommunerne lever op til loven om minimumsnormeringer. Dels fordi de kommer med betydelig forsinkelse, og dels fordi de ikke tager højde for, at ledere i daginstitutionerne kun skal indgå 85 procent i statistikken, eller at børn skal tælle som vuggestuebørn, til de fylder tre år. Opgørelsen trækker heller ikke de pædagoger fra, som er ansat for statslige midler til sociale normeringer. 

”Selvom det er fristende, kan man ikke bruge de her tal til at sige, om kommunerne lever op til loven om minimumsnormeringer. Der må vi vente på ministeriets korrigerede tal. Men selv for de kommuner, der her lever op til minimumsnormeringerne, vil jeg kraftigt advare mod at slække på ambitionerne, for ude på gulvet er der stadig lang vej til mærkbare forbedringer for børn og pædagoger”, siger Elisa Rimpler. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.