BUPL savner fokus på den tidlige indsats over for børn og unge i statsministerens nytårstale 

BUPL deler statsministerens ambition om at gøre en forskel for de mange børn og unge, der havner i mistrivsel og mangler fodfæste i samfundet. Men den indsats begynder allerede med den tidlige indsats i vuggestuen og børnehaven. Og med en løsning på rekrutteringskrisen.
Elisa Rimpler, Formandens blog

”Jeg er glad for, at statsministeren har blikket rettet mod de mange unge, der lige nu bliver tabt i vores samfund og at hun ser fællesskaberne som afgørende for at få flere med. Men børn fødes ikke som 6-årige. Hvis vi skal have alle med, starter det med kvaliteten i vores daginstitutioner” siger Elisa Rimpler og fortsætter: 

”Jeg savner et fokus på de rammer, der er for børns levede liv – allerede fra de helt tidlige år, men også op igennem hele barndommen. Den helt tidlige indsats handler grundlæggende om at give børn og unge et godt liv og gode livschancer. Med tryghed, omsorg og god pædagogik. Og det starter med at vi er nok pædagoger,” siger Elisa Rimpler. 

Pædagogmanglen breder sig voldsomt i disse år og ifølge de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har der fra marts til august 2022 været 4.240 forgæves rekrutteringsforsøg til ledige pædagogjobs. Det svarer til, at hvert tredje pædagogjob ikke kan besættes.

Elisa Rimpler minder også om, at der lige nu arbejder 15.000 pædagoger i skolen, som har en uvurderlig rolle i at skabe en skoledag, der giver plus på trivselskontoen for alle børn. Også de, der ikke er bogligt stærke, eller har brug for hjælp til at finde ind i de sociale fællesskaber. 

”Statsministeren siger direkte, at ”det skal være slut med at tabe så mange børn på gulvet”. Det er en rigtig god ambition, men det kræver, at pædagogernes faglighed får plads og muligheder - både i dagtilbud, i skolen og i fritiden. Derfor er det også ekstremt bekymrende, at pædagogmanglen tager til i styrke,“ siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden havde derfor også forventet, at statsministeren ville adressere rekrutteringskrisen på velfærdsområderne. 

”Vi skal have flere dygtige pædagoger. Derfor havde jeg håbet, statsministeren ville adressere udfordringen og vise, at hun og regeringen er klar til at tage fat på løsningerne. Hvis vi skal vende udviklingen, kræver det massivt fokus og investeringer i vores uddannelse, højere løn og bedre vilkår til pædagoger og andre faggrupper med lønefterslæb,” slutter Elisa Rimpler. 
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.