BUPL: Regeringen skal fastholde høje ambitioner på børneområdet    

BUPL-formand Elisa Rimpler glæder sig over, at en ny SVM-regering har et lønløft på programmet, men efterlyser konkrete initiativer til at styrke rammerne for børn og unges trivsel.
Elisa Rimpler

Der er gode takter i det nye regeringsgrundlag, men også mange ting, der mangler at blive foldet ud, fx når det gælder konkrete initiativer og investeringer i børn og unges trivsel. 

Sådan lyder vurderingen fra BUPL’s formand Elisa Rimpler.

”Først og fremmest er det positivt, at regeringen står fast på valgløftet om at løfte lønnen, og nu vil indkalde til trepartsforhandlinger, så vi kan sikre pædagoger, sygeplejersker og sosu’er nok til fremtiden,” siger BUPL-formanden, og fortsætter:

”Det er fuldstændig afgørende, at vi gør det mere attraktivt at blive og være pædagog, så vi kan sikre den nødvendige kvalitet i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner. Derfor har vi brug for, at der bliver gjort op med vores lønefterslæb," siger Elisa Rimpler. 

På positiv-siden tæller også, at regeringen fortsat vil lade pengene følge med, når der de kommende år kommer 50.000 flere børn i landets daginstitutioner. 

Og BUPL-formanden glæder sig også over, at regeringen vil gøre op med den stigende mistrivsel blandt børn og unge, blandt andet ved at nedsætte en kommission for det gode børne- og ungdomsliv og oprette en milliardfond, der kan finansiere indsatsen.

Hun opfordrer regeringen til at målrette investeringerne til det store almene område i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler, der danner rammen om børn og unges hverdag, og det vigtige forebyggende arbejde.

”Hvis vi skal knække kurven med stigende mistrivsel, bliver vi nødt til at fortsætte genopretningen af vores daginstitutioner, som blev sat i gang blandt andet med loven om minimumsnormeringer under den forrige regering. Jeg savner nogle konkrete løfter i den retning,” siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden efterlyser også nogle konkrete initiativer til at sikre flere pædagoger og højere faglighed omkring børnene, herunder det længe ventede løft af pædagoguddannelsen. 

”Det kan godt være, at det er tænkt ind som en del af planen om at styrke rekrutteringen til velfærdsfagene, men i så fald har vi brug for, at det bliver lidt mere konkret,” siger BUPL-formanden, der dog roser regeringen for at rulle planerne om at udflytte pædagoguddannelsen fra de store byer, hvor rekrutteringskrisen er størst. 
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.