BUPL: Penge til flere meritpædagoger skal ud at arbejde med det samme

Regeringen afsætter 1,5 milliarder kroner til at uddanne flere meritpædagoger frem mod 2030. Vigtigt og helt nødvendigt, lyder det fra BUPL.
Elisa Rimpler

”Det er en rigtig god nyhed. Og vi glæder os over, at regeringen har lyttet og anerkender, at det er nødvendigt at gøre noget for at komme den voksende pædagogmangel til livs, hvis vi skal sikre fagligheden og kvaliteten i vores daginstitutioner.”

Sådan lyder reaktionen fra BUPL’s formand, Elisa Rimpler, efter at regeringen tirsdag meldte ud, at den vil afsætte 1,5 milliarder kroner frem mod 2030, til at opkvalificere erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til meritpædagoger.

Det havde været en katastrofe, hvis puljen var blevet skrottet. Så det er en klog og helt nødvendig beslutning.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Den såkaldte opkvalificeringspulje var egentlig en del af aftalen om minimumsnormeringer. Men der har hersket usikkerhed om puljen siden regeringsskiftet, hvor det oprindelige flertal bag aftalen forsvandt.

”Vi befinder os i en akut rekrutteringskrise. Hvert tredje forsøg på at besætte en pædagogstilling ender forgæves, og andelen af pædagoger på stuerne er raslet ned. Det havde været en katastrofe, hvis puljen var blevet skrottet. Så det er en klog og helt nødvendig beslutning,” siger Elisa Rimpler.

Så sent som tirsdag slog Rådet for Børns Læring alarm over den voksende pædagogmangel, og faldet i søgningen til pædagoguddannelsen.

Genstart succesfuld ordning

Udmeldingen fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye kommer på et tidspunkt, hvor kommunerne er blevet bremset i at uddanne meritpædagoger, fordi der ifølge KL mangler hjemmel til at give pædagogmedhjælpere løn under uddannelsen.

”Nu får kommunerne mulighed for at sætte i gang igen, og det haster med at få pengene ud at arbejde med det samme. Der er ikke et sekund at spilde, hvis vi skal sikre, at der er den nødvendige faglighed til at sikre børnenes trivsel og udvikling i fremtiden,” siger Elisa Rimpler.

Helt konkret bliver der afsat 100 millioner kroner i 2023, og 200 millioner kroner om året frem mod 2030 til opkvalificeringen.

Der er i den grad stadig brug for at styrke pædagoguddannelsen og investere i bedre vilkår og højere løn, hvis vi skal tiltrække og fastholde pædagoger i fremtiden.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

BUPL-formanden understreger, at opkvalificeringspuljen ikke løser pædagogmanglen alene.

”Der er i den grad stadig brug for at styrke pædagoguddannelsen og investere i bedre vilkår og højere løn, hvis vi skal tiltrække og fastholde pædagoger i fremtiden. Men muligheden for at opkvalificere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til meritpædagoger er en vigtig brik, hvis vi skal nå i mål.”

Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd opfylder 3000 medhjælpere og pædagogiske assistenter kravene for at blive optaget på uddannelsen til meritpædagog.  

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.