BUPL om 2030-plan: Der skal investeres mere i børn og unges trivsel

Det er positivt, at regeringen vil lade pengene følge med, når der frem mod 2030 kommer op mod 50.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen. Men planen mangler at tage livtag med den stigende mistrivsel blandt børn og unge, mener BUPL.
Elisa Rimpler

BUPL efterlyser handling i forhold til pædagogmanglen og den stigende mistrivsel blandt børn og unge i regeringens 2030-plan.

”Vi ved, at den tidlige indsats er helt afgørende for børnenes trivsel og udvikling, og derfor haster det med at gøre noget ved den galopperende mangel på pædagoger, som truer fagligheden i vores daginstitutioner, hvor kun hver anden nu har en pædagoguddannelse,” siger formand for BUPL Elisa Rimpler. 

Analyser viser, at der er brug for 14.000 ekstra pædagoger frem mod 2030 bare for at følge med det stigende børnetal og leve op til kravet om minimumsnormeringer.

Derfor ser BUPL-formanden også frem til, at regeringen vil indkalde til trepartsforhandlinger for at løse rekrutteringsudfordringerne på dagtilbudsområdet, som det fremgår af 2030-planen. Hun opfordrer til at sætte tempo på planen.

”Vi er klar. Der er ikke et sekund at spilde. Pædagogmanglen vokser dag for dag, og det betyder, at der er børn, som ikke får den støtte og hjælp, som de har brug for,” fastslår pædagogernes formand.

BUPL har allerede fremlagt en række konkrete forslag til, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde pædagoger.

”Der skal investeres i pædagoguddannelsen og merituddannelse af pædagogmedhjælpere, så vi får løftet kvaliteten, og så handler det selvfølgelig om at sikre nogle bedre arbejdsvilkår og en bedre løn, så det bliver attraktivt at blive og være pædagog.”  

BUPL-formanden savner helt generelt ambitioner for børneområdet i 2030-planen, men hæfter sig dog ved, at regeringen skriver, at den vil prioritere initiativer, der kan understøtte, at alle børn får en god start på livet.

”Det er der brug for. Og det helt naturlige sted at starte er jo ved at investere i vores daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler, hvor børnene tilbringer størstedelen af deres vågne timer. Hvis vi ikke investerer i bedre rammer for vores børn og unge nu, så vil det ramme os som en boomerang i 2030,” siger Elisa Rimpler.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.