BUPL: Bekymrende kvalitet i vuggestuer skyldes underskud af faglighed

Fire ud af ti vuggestuer vurderes i Børne- og Undervisningsministeriets nye kvalitetsundersøgelse at have en utilstrækkelig kvalitet. Ikke godt nok. Politikerne er nødt til at sikre flere pædagoger til børnene, siger BUPL-formand Elisa Rimpler, og efterlyser konkret handling.
Elisa Rimpler

En ny national kvalitetsundersøgelse i landets vuggestuer vækker stor bekymring hos pædagogernes fagforening, BUPL. Kun hver ottende vuggestue får stemplet ”god” i undersøgelsen. Fire ud af ti vuggestuer vurderes i kvalitetsundersøgelsen at have en decideret utilstrækkelig kvalitet. 

”Undersøgelsens resultater bekræfter desværre, hvad vi allerede vidste og har problematiseret længe, nemlig at der er et alarmerende underskud af faglighed i vores vuggestuer. Under halvdelen af personalet har en pædagoguddannelse, og det giver rigtig svære betingelser for den gode pædagogik og dermed den kvalitet, vi ved, er afgørende for de små børns trivsel og udvikling”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler. 

Undersøgelsens resultater bekræfter desværre, hvad vi allerede vidste og har problematiseret længe, nemlig at der er et alarmerende underskud af faglighed i vores vuggestuer.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Kvalitetsundersøgelsen er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Børne- og Undervisningsministeriet. Vurderingen omfatter 97 daginstitutioner fordelt på 53 kommuner. Resultaterne kalder på politisk handling, og det er tydeligt, hvad der skal til, mener BUPL-formand Elisa Rimpler. 

”Undersøgelsen konkluderer jo netop, at kvaliteten er højere de steder, hvor der er en pædagog på stuen hele dagen. Desværre ser vi, at pædagogandelen falder i takt med, at pædagogmanglen vokser. Bare det faktum, at der findes stuer helt uden faste pædagoger, bør få alle alarmklokker til at ringe hos de ansvarlige politikere”, siger Elisa Rimpler.

Hun efterlyser investeringer i pædagoguddannelsen, lettere adgang til merituddannelse for erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, og sidst men ikke mindst en højere løn og bedre rammer for det pædagogiske arbejde.

”Vi ved jo godt, hvad der skal til. Nu gælder det om at sætte handling og penge bag ordene. Loven om minimumsnormeringer er et stort fremskridt. Men hvis vi skal have det maksimale ud af minimumsnormeringerne, er det afgørende, at vi samtidig øger andelen af pædagoger. Det kræver, at det bliver mere attraktivt at blive og være pædagog”, siger Elisa Rimpler.

Vigtig tidlig indsats

Der mangler akut 4000 pædagoger, og i 2030 vil manglen være mere end tredoblet, fordi antallet af små børn samtidig vokser betragteligt. Pædagogmanglen betyder, at størstedelen af det personale, der de seneste år er blevet ansat som følge af loven om minimumsnormeringer, ikke er uddannet til opgaven.

Den tidlige indsats gør en kæmpe forskel for at give børn de bedste muligheder i livet, og derfor er der al mulig grund til at investere massivt allerede i vuggestuen.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

En tidligere undersøgelse fra EVA har vist, at manglen på pædagoger betyder, at mange børn i udsatte positioner ikke får den støtte, de har brug for. Det bekræfter den nye kvalitetsundersøgelse, der viser, at det kun er 13 procent af vuggestuerne, der gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner. Det er et stort problem i en tid, hvor antallet af børn med diagnoser og mental mistrivsel vokser, og hver sjette ud af en ungdomsårgang aldrig kommer videre i uddannelsessystemet end folkeskolen, påpeger BUPL-formanden.

”Skal vi som samfund lykkes bedre med at bryde den sociale arv og sætte en stopper for den udbredte mistrivsel blandt børn og unge, kræver det gode daginstitutioner. Den tidlige indsats gør en kæmpe forskel for at give børn de bedste muligheder i livet, og derfor er der al mulig grund til at investere massivt allerede i vuggestuen”, siger Elisa Rimpler. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.