BUPL: Bekymrende fald i kvote 2-ansøgninger til pædagoguddannelsen 

Nye ansøgertal viser fortsat fald i interessen for pædagoguddannelsen. Der er brug for en styrket uddannelse, som er attraktiv for flere og klæder kommende pædagoger på til de komplekse opgaver, der venter dem, lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.
Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL

I 2015 søgte 5.002 kommende studerende pædagoguddannelsen som deres første prioritet via kvote 2. I år er det tal 2.171. Dermed fortsætter den bekymrende tendens, at færre og færre søger ind på pædagoguddannelsen.

”Det kommer desværre ikke bag på mig, at den negative udvikling ikke er vendt. Vi venter nu på tredje år på en ny og styrket pædagoguddannelse, efter at evalueringen af uddannelsen slog fast, at den på flere punkter er mangelfuld. Hvis vi skal have pædagoger nok i de kommende år, kræver det en uddannelse med længde og tyngde, som nyder større prestige og er et attraktiv valg for flere, også dem der i dag vælger universitetsuddannelser,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

En evaluering af pædagoguddannelsen konkluderede i efteråret 2021, at den ikke i tilstrækkelig grad giver de studerende de nødvendige pædagogiske kompetencer. Og ifølge BUPL-formanden er fristen for en reform af pædagoguddannelsen for længst overskredet. 

Hvis vi skal have pædagoger nok i de kommende år, kræver det en uddannelse med længde og tyngde, som nyder større prestige og er et attraktiv valg for flere. 

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Rekrutteringskrisen buldrer afsted, og børnene mærker allerede konsekvenserne af det alarmerende underskud af faglighed, den har affødt i vores daginstitutioner. Hver fjerde pædagog er den eneste med en uddannelse på sin stue, og mange steder er der stuer helt uden pædagoger. At politikerne ikke for længst har sikret en bedre pædagoguddannelse, er mig ganske enkelt en gåde”, siger Elisa Rimpler. 

Kun halvdelen af de ansatte i landets daginstitutioner har en pædagoguddannelse, og pædagogmanglen ser kun ud til at vokse de kommende år. Sidste år viste en national kvalitetsundersøgelse i landets vuggestuer, at fire ud af ti vuggestuer har en utilstrækkelig kvalitet. Noget der ifølge undersøgelsen hænger sammen med fraværet af pædagoger.

BUPL har længe presset på for handling og advaret om, at der skal en styrket uddannelse til for at få flere unge til at vælge pædagoguddannelsen og vende rekrutteringskrisen.

”Uddannelsen har alt for længe har været underfinansieret. Vi har brug for en reform af pædagoguddannelsen med massive investeringer. Det er afgørende for, at vi hurtigst muligt kan få vendt udviklingen og løftet både den faglige kvalitet og uddannelsens prestige”, slår Elisa Rimpler fast.

De fleste kommende pædagogstuderende søger som regel uddannelsen via kvote 2, og derfor er ansøgertallene en stærk indikator for, hvor stor søgningen og dermed også optaget på uddannelsen bliver i år.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.