Bekymring for kvaliteten i børns institutioner får forældre til at gå ned i tid

Det går hårdt ud over arbejdsudbuddet, hvis daginstitutionerne ikke lever op til forældres forventninger til kvalitet, viser ny undersøgelse.
Elisa Rimpler

Hver sjette familie har allerede sat arbejdstiden ned, fordi de ikke er tilfredse med kvaliteten i deres barns institution. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for BUPL.

Her svarer 17 procent, at de og eller deres partner har sat arbejdstiden ned, fordi de ikke synes, at kvaliteten i deres barns dag- eller fritidsinstitution er tilstrækkelig høj. Derfor arbejder de mindre, end de ellers ville have gjort, for at begrænse deres barns tid i institution. 

Forældrene forventer mere end et sted, de kan parkere deres børn, mens de selv passer deres arbejde. Og oplever forældrene, at staten ikke lever op til sin del af samfundskontrakten, tager de konsekvensen

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Forældrene har en fair forventning om, at de med ro i maven kan sende deres børn i institution, og at det er et sted, hvor børnene føler sig trygge, og hvor der er pædagoger nok til at skabe rammerne om et godt børneliv, hvor børnene kan trives og være i god udvikling”, siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

”Forældrene forventer mere end et sted, de kan parkere deres børn, mens de selv passer deres arbejde. Og oplever forældrene, at staten ikke lever op til sin del af samfundskontrakten, tager de konsekvensen og skruer ned for deres ugentlige arbejdstid, for at kunne aflevere senere eller hente tidligere. Nogle dropper måske helt institutionen”, fortsætter hun. 

Langt de fleste af de forældre, der svarer, at de er gået ned i tid for at begrænse deres barns tid i institution, har reduceret den ugentlige arbejdstid med et sted mellem 5 og 10 timer.  

16 procent svarer, at de eller deres partner i en periode har valgt at gå hjemme, fordi de ikke synes, at kvaliteten i dag- eller fritidsinstitutionerne er god nok, og hele 21 procent svarer, at de eller deres partner forlængede barslen af samme grund. 

Går glip af arbejdskraft

Børnene er de første til at betale prisen, når kvaliteten ikke er god nok. Men arbejdsmarkedet går også glip af værdifuld arbejdskraft som følge heraf. 47 procent af dem, der ikke allerede har sat deres arbejdstid ned, vil overveje at gøre det, hvis kvaliteten i deres barns institution falder. Hvis 47 procent af alle familier med børn under 10 år sætter  deres ugentlige arbejdstid ned med 5 timer, svarer det til et svækket arbejdsudbud på 22.000 fuldtidspersoner, advarer BUPL-formand Elisa Rimpler. 

Daginstitutionerne er mere og andet end en arbejdsmarkedsforanstaltning, men vi kommer ikke uden om, at kvaliteten er afgørende for, hvordan forældre indretter deres arbejdsliv

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Daginstitutionerne er mere og andet end en arbejdsmarkedsforanstaltning, men vi kommer ikke uden om, at kvaliteten er afgørende for, hvordan forældre indretter deres arbejdsliv. Vuggestuer, børnehaver og SFO’er af høj kvalitet er en del af samfundskontrakten. Det understreger forældrenes besvarelser i den grad”, siger Elisa Rimpler. 

Hun henviser til, at 96 procent af forældrene i undersøgelsen svarer, at det i høj eller nogen grad er vigtigt for dem, at der er uddannede pædagoger med høj faglig viden om børns trivsel og udvikling i deres barns daginstitution. Men det kan blive svært at leve op til i fremtiden, advarer Elisa Rimpler. 

”Vi mangler akut 4.000 pædagoger, og i 2030 mangler vi 14.000. Det bliver umuligt at opretholde kvaliteten – for slet ikke at tale om at forbedre den – hvis ikke vi får en løsning på rekrutteringskrisen til landets daginstitutioner”, siger Elisa Rimpler. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.