Bekymrede pædagoger: Stress, angst og ensomhed breder sig hos skolebørnene

To ud af tre pædagoger, der arbejder i skole og f​ritid, vurderer, at antallet af børn, som ikke trives, er stigende.

Flere og flere børn i skolealderen udviser stresssymptomer, har angst, er ensomme og kommer ikke i skole hver dag.

Sådan ser virkeligheden ud gennem skole- og fritidspædagogernes øjne. 65 procent vurderer, at antallet af børn på skolen, som ikke trives, er steget i løbet af det seneste år. Kun 3 procent vurderer, at antallet er faldende.

Det viser BUPL’s store årlige vilkårsundersøgelse, som er besvaret af 6.207 skole- og fritidspædagoger, hvor de fleste arbejder både i skole og SFO.

De rammer, børnene skal passe ind i i dag, er blevet så snævre, at alt for mange slår sig på dem

Elisa Rimpler, formand for BUPL

72 procent af pædagogerne oplever en stigning i børn med stresssymptomer, 69 procent oplever en stigning i børn med angst, 66 procent oplever en stigning i børn, som har skolevægring og 56 procent oplever en stigning blandt børn, som er ensomme.

”Det er en uhyggelig udvikling og en af de største udfordringer, vi som samfund står overfor. De rammer, børnene skal passe ind i i dag, er blevet så snævre, at alt for mange slår sig på dem. Vi er nødt til at indrette en dag, hvor fællesskab og trivsel er i centrum - hvor der er plads til mindre grupper, mere leg og flere meningsfulde aktiviteter”, siger formand for BUPL Elisa Rimpler og fortsætter:

”Pædagogerne i skolen og fritiden står med en hel generation i hænderne, og lige nu risikerer vi at tabe alt for mange børn, fordi vi mangler tid og ressourcer til både at opspore og forebygge mistrivsel og samtidig understøtte børn i udsatte positioner ”.

Der mangler tid

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, opgør i en ny undersøgelse af normeringerne på fritidsområdet, at der i gennemsnit om eftermiddagen er 18,1 børn per pædagog på tværs af SFO og klubtilbud i kommunerne. Halvdelen af pædagogerne i SFO oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkelig tid til at arbejde med børn i udsatte positioner. 

Det er paradoksalt at vi i en tid med stigende mistrivsel forringer kvaliteten af netop dét rum i hverdagen, hvor børn og unge kan være uden at skulle præstere, og hvor børnefællesskaber, leg og kreativitet er i centrum

Elisa Rimpler, formand for BUPL

Det er ifølge BUPL-formanden en uundgåelig konsekvens af, at fritidsområdets budgetter er skrumpet med 2 milliarder kroner siden 2013.

”Fritidspædagogikken har trange kår efter årtiers besparelser, og når SFO’er og klubber skal holde længere åbent, fordi undervisningstiden bliver kortere, står vi overfor endnu en spareøvelse. Det er paradoksalt, at vi i en tid med stigende mistrivsel forringer kvaliteten af netop dét rum i hverdagen, hvor børn og unge kan være uden at skulle præstere, og hvor børnefællesskaber, leg og kreativitet er i centrum”, siger Elisa Rimpler.

Samtidig oplever hver anden pædagog i skolen ifølge BUPL’s nye vilkårsundersøgelse, at der kun i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkelige ressourcer til at støtte børn med behov for en særlig specialpædagogisk indsats. Og hver tredje svarer, at det i mindre grad eller slet ikke lykkes at inkludere børn med særlige behov i børnefællesskabet.

”Det er en katastrofe for det enkelte barn men selvsagt også for resten af børnegruppen, når der ikke er tid nok ”, siger Elisa Rimpler.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.