BUPL's politik på 0-6 års området

Politikken, som er vedtaget af BUPL’s hovedbestyrelse den 13. april 2016, beskriver seks mål for BUPL’s arbejde på 0-6 års området:

  1. Mål på daginstitutionsområdet skal tage afsæt i børnefællesskaber og lege- og læringsmiljøer
  2. De pædagogiske læreplaner skal være udgangspunkt for styring og udvikling på 0-6 års området
  3. Tidlig indsats for børn i udsatte positioner kræver stærke faglige miljøer
  4. Metoder, koncepter og redskaber skal give mening i det pædagogiske arbejde med børnene
  5. Sammenhæng med skolen handler om sammenhæng i børnenes liv
  6. Forældresamarbejdet skal styrkes overfor alle børn og familier

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.