BUPL's politik på 0-6 års området

Politikken, som er vedtaget af BUPL’s hovedbestyrelse den 13. april 2016, beskriver seks mål for BUPL’s arbejde på 0-6 års området:

  1. Mål på daginstitutionsområdet skal tage afsæt i børnefællesskaber og lege- og læringsmiljøer
  2. De pædagogiske læreplaner skal være udgangspunkt for styring og udvikling på 0-6 års området
  3. Tidlig indsats for børn i udsatte positioner kræver stærke faglige miljøer
  4. Metoder, koncepter og redskaber skal give mening i det pædagogiske arbejde med børnene
  5. Sammenhæng med skolen handler om sammenhæng i børnenes liv
  6. Forældresamarbejdet skal styrkes overfor alle børn og familier

Læs mere: 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.