BUPL's politik om tilsyn i dagtilbud

I forbindelse med lovgivningen om minimumsnormeringer ændres også lovgivningen om tilsyn i dagtilbud. BUPL’s Hovedbestyrelse har i den forbindelse i maj 2021 besluttet fire politiske sigtelinjer for, hvad der bør være i fokus for at sikre et godt tilsyn med dagtilbud. Det er vigtigt at tilsynet både stiller børn, forældre, pædagoger og ledere i en god position, der kan skabe den positive udvikling, tilsynet skal bidrage til.

BUPL’s 4 politiske sigtelinjer for tilsyn i dagtilbud:

  1. Tilsyn skal være barnets stemme
  2. Opfølgning på tilsyn skal prioriteres
  3. Faglig ledelse tæt på medarbejderne er essentielt – også ved tilsyn
  4. Tilsyn skal sikre kvalitet og udvikling

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.