BUPL's politik om samarbejde med frivillige

Samarbejdet med frivillige er en del af hverdagen på mange pædagogiske arbejdspladser. I disse år er der kommet et øget fokus på frivillighed både i institutioner og hos kommunerne.

De løbende besparelser og dermed en øget mangel på ressourcer har gjort, at institutionerne oplever et dilemma mellem den traditionelle inddragelse af frivillige kræfter blandt forældre og andre i lokalsamfundet og risikoen for at de frivillige kommer til at erstatte egentlige stillinger.

Bliv klædt på til forhandling
En undersøgelse BUPL har foretaget viser, at medlemmerne oplever, at de har begrænset viden om mulighederne i og eventuelle krav til samarbejdet med frivillige.

Der er behov for at FTR’er, ledere og TR’er kan hente viden og dermed hurtigt blive klædt på til at indgå i forhandlinger om vilkårene for og udstrækningen af frivillighed i den enkelte kommune.

Principper for samarbejde
Derfor har BUPL vedtaget en politik for frivillige i pædagogiske institutioner – og udarbejdet et sæt principper for området. Principperne er bud på overvejelser, der bør indgå, når eller hvis institutioner overvejer at etablere et samarbejde med frivillige foreninger, organisationer eller enkeltpersoner.

I denne pjece kan du finde BUPL’s vedtagne politik om samarbejdet med frivillige på børne- og ungeområdet og de konkrete principper, som kan ligge til grund.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.