BUPL's politik om personalegoder

BUPL’s politik om personalegoder er udtryk for organisationens holdning til emnet og udgør udgangspunktet for konkrete aftaler om personalegoder med de respektive arbejdsgivere.

Det er BUPL’s holdning, at personalegoder i udgangspunktet bør være fælles/kollektive, og at det ikke er skattesystemet, der skal finansiere personalegoder til medarbejderne. Dette udgangspunkt vil BUPL gøre gældende i forhold til indretningen af beskatningsforholdene.

BUPL vil imidlertid ikke afvise konkrete udspil om personalegoder via bruttoløntræk med henvisning til BUPL’s generelle opfattelse af skattesystemets indretning.

BUPL arbejder ud fra følgende holdninger/mål:

1. Aftaler om bruttoløntræk indgås af fagforeningerne med de respektive arbejdsgivere.

2. I de tilfælde, hvor den enkelte medarbejder tilbydes en ordning, hvor der sker bruttoløntræk, må denne ikke have indflydelse på den enkeltes pensionsbidrag, særlig feriegodtgørelse samt andre sociale ydelser. Det betyder, at den enkelte pædagog f.eks. skal have det samme pensionsbidrag indbetalt ved tilkøb af et personalegode, som i situationen uden tilkøb af et sådant.

3. Sundhedsfremmeordninger (massage, fysioterapi, adgang til svømmehal mv.) bør tilbydes som et kollektivt arbejdsgiverfinansieret gode i overensstemmelse med aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

4. Fagforeninger vejleder om indholdet af de aftaler, som indgås. Vejledningen kan samtidig bestå i en anskueliggørelse af principperne ved bruttoløntræk. Fagforeningerne rådgiver ikke om skatteforhold og / eller alternative købstilbud i forbindelse med personalegoder, der finansieres ved bruttoløntræk.

5. BUPL medvirker ikke til ordninger, hvor den enkelte arbejdsgiver tilbyder sundheds-/sygeforsikringer til medarbejderne (dækning af behandlingsudgifter på private klinikker, hospitaler m.v.) hverken som et kollektivt eller som et individuelt gode, da det er BUPL’s holdning, at sådanne ordninger medvirker til at underminere det fælles sundhedssystem.

Konsekvensrettet som følge af Hovedbestyrelsesbeslutning den 1. december 2010.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.