BUPL's familie- og arbejdslivspolitik

BUPL’s familie- og arbejdslivspolitik har til formål at sikre, at kvinder og mænd får de bedste vilkår for at have et arbejde og samtidig et familieliv.

Det er BUPL’s mål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og samtidig gøre noget ved de forhold, der begrænser familier i at kunne træffe de valg, de reelt ønsker for deres familieliv og for deres arbejdsliv – gennem hele livet.

BUPL’s familie- og arbejdslivspolitik har fokus på:

  • At fremme ligestilling mellem kvinder og mænd
  • At de rammer, der gælder på arbejdsmarkedet (overenskomster, lovgivning, normer mv.) matcher familiernes behov
  • At det tilbud, der leveres af velfærdsinstitutionerne, og som understøtter familiers behov, er af en høj kvalitet
  • At der er plads til mange forskellige familietyper

BUPL’s politik for familie- og arbejdsliv skal ses i sammenhæng med BUPL’s politik for ligestilling.

Læs mere: 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.