BUPL: OK-aftale giver pædagoger et tiltrængt lønløft

Pædagogerne kan se frem til et markant lønløft med ny overenskomstaftale og penge fra trepartsaftalen. Men der er stadig brug for bedre vilkår for at tiltrække og fastholde pædagoger, fastslår BUPL-formand.
BUPL-formand, Elisa Rimpler ved trepartsforhandlingernes sættemøde
Foto: Jakob Carlsen

BUPL's formand, Elisa Rimpler, er godt tilfreds med den nye overenskomstaftale på det kommunale område. Med en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år er det en af de bedste aftaler i mange år, påpeger hun.

”Historisk set er det absolut en ramme i den høje ende. Men det skal den også være, for at vi kan følge med lønudviklingen på det private arbejdsmarked og sikre en reallønsfremgang efter nogle hårde år med høj inflation,” siger Elisa Rimpler.

Pædagogerne er en af de faggrupper, der fik et ekstraordinært lønløft som følge af trepartsaftalen før jul, som giver 1800 kroner ekstra i lønningsposen om måneden med fuld virkning fra 2026. Det skal lægges oven i lønstigningerne fra den kommende overenskomstfornyelse. Samlet set betyder det et løft af gennemsnitslønnen for pædagoger på lige over 5000 kroner om måneden i løbet af de næste par år.

”Det er et markant lønløft, som vil kunne mærkes på pædagogernes lønseddel allerede i år, hvor de får størsteparten af den aftalte lønstigning i overenskomsten, samtidig med at de får første rate af pengene fra trepartsaftalen. Lønløftet er helt afgørende for, at vi kan tiltrække flere unge til faget,” siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden fremhæver også, at parterne er blevet enige om, at der skal være en ekstraordinær forhandling undervejs i overenskomstperioden, så man kan reagere hurtigt, hvis den private lønudvikling stikker af fra den offentlige.

Derudover glæder hun sig over, at aftalen styrker mulighederne i forhold til tillidsrepræsentanter på institutioner fordelt på flere matrikler, udvidet ret til betalt barsel for blandt andre fædre og medmødre samt en ny model for opsparing og afvikling af afspadsering og feriefridage.

Efter at aftalen om de generelle krav på det kommunale område nu er faldet på plads, fortsætter BUPL forhandlingerne med arbejdsgiverne i KL om de krav, der gælder specifikt for pædagogerne.

Her har BUPL en række krav og forslag, der skal gøre det mere attraktivt at være pædagog. Det handler blandt andet om flere karrieremuligheder, bedre adgang til kompetencegivende efter- og videreuddannelse samt sidst men ikke mindst tid til planlægning af for eksempel pædagogiske aktiviteter og forældresamtaler.

”Løn er vigtigt, men der er også brug for at sætte ind med en række andre initiativer, der gør det mere attraktivt at være og blive pædagog. Vores medlemmers største ønske er, at de får nogle bedre betingelser for at være en god pædagog, der kan gøre en reel forskel for børn, unge og andre borgere,” siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden lægger ikke skjul på, at det er på tide, at arbejdsgiverne tager et større ansvar for at sikre nogle attraktive arbejdspladser, hvor pædagogernes faglighed kan komme i spil.

”Vi har lige været gennem en trepartsaftale, der handlede om, at det skal være mere attraktivt at være pædagog. Min forventning er, at arbejdsgiverne trækker samme vej i forhold til andre vilkår. Det er i sidste ende deres ansvar at skabe nogle stærke pædagogiske miljøer, der kan tiltrække og fastholde pædagoger, og dermed sikre kvaliteten i vores daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler,” siger Elisa Rimpler.

BUPL og KL mødes til forhandlinger mandag.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.