Nyt samarbejde tager fat på pædagogmanglen

Regeringen og KL bør tage politisk ansvar for en rekrutteringsplan på pædagogområdet. Nyt samarbejde viser vejen, skriver Elisa Rimpler m.fl. i Altinget.

Af: Elisa Rimpler, formand for BUPL, Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester i København, Thomas Medom, rådmand, Børn og Unge i Århus, Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole, Harald Mikkelsen, rektor Via University College, Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden og Marianne Gilbert, formand for BUPL Aarhus.

Vi bevæger os med hastige skridt mod en national rekrutteringskrise på pædagogområdet. Særligt i de store byer, er pædagoger allerede nu en mangelvare. Stillinger kan ikke besættes og flere steder pædagogandelen faretruende lav. I 2030 vil der mangle omkring 14.000 pædagoger på landsplan bare for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer.

Krisen forværres af faldende ungdomsårgange, et mildt sagt vigende optag på pædagoguddannelserne, og pædagoger der forlader faget i utide enten på grund af nedslidning, eller fordi forholdene ikke giver dem mulighed for at bruge og udvikle deres faglighed.

Den store pædagogmangel risikerer at få alvorlige konsekvenser for børnene. Alle børn har brug for at blive mødt i deres behov - i stærke pædagogiske miljøer, der inkluderer, stimulerer og udfordrer. Med dygtige pædagoger, der har fagligheden til at sikre udviklende fællesskaber og gode børneliv - uanset hvad børnene har med i rygsækken.

Derfor er det bekymrende, at pædagoger flere steder udgør mindre end halvdelen af personalet.

Rekrutteringen af pædagoger er et nationalt anliggende og burde være en højt prioriteret sag for regeringen og KL. Men vi kan ikke sidde på hænderne.

Derfor går vi nu sammen i et fælles spydspidsprojekt, der skal afdække barrierer og udfordringer, dele erfaringer og finde løsninger på den store pædagogmangel.

Samtidig ønsker vi at inspirere ved at dele vores erfaringer og på den måde anvise en vej for en national handleplan. Med eksempler på helt konkrete løsninger. Både på kort og på lang sigt.

Men det står også klart, at vores fælles bestræbelser ikke kan gøre det hele. Der skal nationale kræfter til. Ikke mindst i forhold til pædagoguddannelsen.  Pædagoguddannelsen har i mange år været den mest underfinansierede af alle videregående uddannelser. Det skal vi have lavet om – permanent.

Rekrutteringskrisen kan kun løses, hvis vi samler kræfterne og løser udfordringen i fællesskab. Nu går vi forrest, høster erfaringer og tager de første skridt. Men vi vil stærkt appellere regeringen om at følge op.

Der er allerede et flertal i Folketinget, der bakker op om en national rekrutteringsplan. Så næste skridt er lige for:

At samle alle relevante parter og få iværksat en langsigtet plan for, hvordan vi sikrer pædagoger nok til fremtiden.

For børnenes skyld.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.