Findes der noget vigtigere, end at børn trives og lykkes?

Pædagoger er afgørende for børns trivsel og udvikling, derfor er det dybt bekymrende, at ansøgertallet til pædagoguddannelsen falder og falder. Politikerne bør sikre bedre vilkår og en styrket pædagoguddannelse.
børnehave spiser

Af: Elisa Rimpler, formand for BUPL, Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. 

Godt begyndt er halvt fuldendt. Det gælder i høj grad også for det gode børneliv. Det, vi giver børn med i rygsækken, når de er små, har ikke alene betydning for deres trivsel her og nu, men også for deres udvikling mange år frem. Derfor er det så vigtigt, at vi ved, hvordan vi kan sikre, at børn får den bedste start på livet. Det kræver bl.a. dygtige pædagoger med en høj faglighed, og derfor at vi har en fagligt stærk og attraktiv pædagoguddannelse. 

Vi har længe vidst, at der er brug for at blive gjort mere for at styrke fagligheden i landets daginstitutioner, og at vi har pædagoger nok. Pædagoguddannelsen kalder i den grad på investeringer og en reform, som én gang for alle kan sikre, at vi får styrket den pædagogiske faglighed, der kan gøre en forskel i børnenes hverdag. Og nu har politikerne heldigvis også besluttet, at arbejdet med en reform af pædagoguddannelsen skal i gang.

Det er vigtigt, for en styrket pædagoguddannelse er, ligesom bedre løn og arbejdsvilkår for pædagoger, et afgørende greb i forhold til at få flere til at tage uddannelsen i en tid, hvor pædagogandelen falder drastisk, og ansøgertallet til uddannelsen bliver mindre hvert år.

Tænk, hvilken forskel det kan gøre, hvis pædagogerne får mulighed for at gøre alt det, som vi ved skaber god udvikling, trivsel og gode og trygge børnefællesskaber. Det, som er afgørende for, at alle børn trives og har mod på livet. 

Der er naturligvis mange faktorer og arenaer, som skaber rammerne for det gode børneliv. Familien, daginstitutionen, skolen, SFO’en og klubben er nogle af dem. Kærlighed, nærvær, omsorg samt gode og trygge børnefællesskaber er nøglen. Når vores børn bruger en stor del af deres hverdag i landets daginstitutioner, skal vi sikre, at rammerne her er i orden. Senest har en ny rapport vist, at udviklingen faktisk går den forkerte vej, og at flere børn i landets vuggestuer og børnehaver i dag viser tegn på mistrivsel i forhold til for fem år siden. Det skal vi rette op på.

Som samfund kan vi gøre en kæmpe forskel i rigtig mange børns liv, særligt for børn i udsatte positioner, hvis vi i hverdagen sikrer pædagogiske rammer af høj kvalitet. Det ligger dybt i pædagogers faglighed at møde børnene lige der, hvor de er i deres udvikling – og derfra hjælpe dem videre. At se både barnet og fællesskabet og skabe betingelserne for at både individet og kollektivet er i trivsel. Men det kræver selvsagt faglighed – at der er uddannet personale nok. 

Det tyder desværre ikke på, at regeringen vil skrue op for ambitionerne for daginstitutionerne og hæve normeringerne til meget mere end det minimum, som er ved at blive indført. Men for børnenes skyld skal vi være langt mere ambitiøse, når det kommer til at forbedre forholdene i landets daginstitutioner. Et afgørende skridt er at satse på fagligheden og investere i den uddannelse, der skal tiltrække og dygtiggøre fremtidens pædagoger.

Allerede nu er det under halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne, der har en pædagoguddannelse, og der er masser af stuer med kun en enkelt pædagog, hvor man må kigge langt efter den vigtige daglige sparring med en uddannet kollega. På enkelte stuer er der endda slet ingen pædagoger. Det er ikke rimeligt over for børnene, der har ret til og krav på at blive mødt i deres behov. Det er heller ikke rimeligt over for de pressede børnefamilier, der forventer høj kvalitet i daginstitutionerne til gengæld for at bidrage til fællesskabet. Og det er slet ikke rimeligt i et samfund som vores, hvor vi har ressourcerne til at prioritere børns trivsel og udvikling. 

Regeringen bør som minimum have en ambition om at øge pædagogandelen ved at tiltrække flere til uddannelsen. Det kræver en markant styrket uddannelse, og at det bliver mere attraktivt at blive og være pædagog.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 12/07 2023 Findes der noget vigtigere, end at børn trives og lykkes? (jyllands-posten.dk)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.