Finansloven skal vise, at regeringen vil skaffe flere pædagoger

Regeringens finanslovsforslag er på trapperne, og her bør regeringen sætte penge af til at skaffe flere pædagoger, skriver Elisa Rimpler, formand for BUPL.
Elisa Rimpler

Vi har fået en regering, som vil tage ansvar og løse de store problemer én gang for alle. Ikke flere kortsigtede hovsaløsninger, nu skal der andre boller på suppen. 

Nogenlunde sådan lyder deres begrundelse for at bryde med de politiske normer og fløje og samle kræfterne på midten.

Derfor forventer jeg, den nye regering vil vise evnen til at finde løsninger med den finanslov, der er på trapperne. Vi har akut behov for flere pædagoger til vores børn og unge, og efterspørgslen bliver kun større de kommende år. Akut mangler vi 4000 pædagoger, og i 2030 forventer vi at komme til at mangle 14.000. 

Indtil nu har regeringen ikke vist sine kort. Vi ved stadig ikke, hvordan den vil løse det problem. Tværtimod. Børne og undervisningsminister Mattias Tesfaye har indtil videre sløjfet puljen til opkvalificering, som var en del af aftalen om minimumsnormeringer, fordi regeringen ikke mener, der er flertal for den del af aftalen mere. Det betyder, at de ventede omkring 185 millioner til opkvalificering af pædagogmedhjælpere til pædagoger risikerer at blive en saga blot. 

Samtidig mangler kommunerne den hjemmel, der kan sende medhjælperne på merituddannelse med løn, hvilket kun forværrer mulighederne for at supplere det faldende optag på pædagoguddannelsen. 

Men positivt er det, at Mattias Tesfaye udtaler, at han lægger vægt på behovet for pædagoger til vores børn og unge, og jeg oplever, at den tidligere murer ser værdien af dygtigt uddannede fagprofessionelle både i håndværksfagene og i velfærden.

Derfor har jeg store forventninger til, at regeringen kommer med en plan og en pose penge på finansloven. Til at løfte og fremtidssikre pædagoguddannelsen, hvor midlertidige 43 millioner om året bortfalder i år, og til at genskabe mulighederne for at merituddanne erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter, så vi kan øge pædagogandelen og fagligheden. 

Alternativet er, at kvaliteten i daginstitutionerne udhules endnu mere, men også presser de tilbageværende pædagoger unødigt. Under 50 procent af de ansatte i daginstitutionerne er pædagoger, og mange pædagoger oplever at være de eneste med en pædagoguddannelse på deres stue. Og det gør det langt sværere at skabe de rette betingelser for børns liv og trivsel - ikke mindst i forhold til den tidlige indsats. Det er simpelthen uholdbart. 

Derfor skal det både blive mere attraktivt at blive og være pædagog. Derfor er der både brug for et løft af uddannelsen, adgang til merit for de erfarne medhjælpere, men også et løft af lønnen, så det kan betale sig at tage uddannelsen. 

Penge til opkvalificering og uddannelse på finansloven vil være et rigtig godt sted at starte.

Bragt i Avisen Danmark 22. februar 2023

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.