Et engageret medlemsdemokrati har sikret et stærkt OK24-resultat

Jeg er glad for, at det blev et stort ja til OK24-aftalerne på det kommunale område, for det er et historisk godt resultat. Og så gør det mig håbefuld, at så mange medlemmer af BUPL har stemt. Det vidner om et levende medlemsdemokrati, hvor mange engagerer sig i, at vi som fællesskab og fagforening skaber resultater. Det er netop opskriften på, hvordan vi henter de næste sejre.
Elisa Rimpler, formand BUPL

Medlemmerne af BUPL har med 91,4 procent af stemmerne sagt tydeligt JA til overenskomsten på det kommunale område, og jeg er både glad og stolt over den tydelige opbakning til forhandlingsresultatet. 

OK24 er den absolut bedste overenskomst, jeg har været med til at forhandle, og sammen med trepartsaftalen sikrer den et markant lønløft til pædagoger og ledere.

Derudover har det lange forløb for en højere løn også illustreret, hvor vigtigt det er med et aktivt og handlende fællesskab. Og det er vi i BUPL. Engagerede medlemmer og tillidsvalgte har deltaget i at sprede fakta og budskaber om pædagogers løn, været aktive i kravsindsamlingen op til OK24, deltaget i debatter på sociale medier og i avisspalterne, og bakket os forhandlere op ved at møde op og heppe ved forhandlingsmøderne. Hvert et like og hver en mikrohandling har været med til at sprede vigtige ringe i vandet og hjulpet til resultatet. 

Samtidig har vi i BUPL delt viden og debatteret strategi med hinanden, men aldrig forladt den fælles målsætning om højere løn og bedre arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde - også som en vej til at gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog.

Fællesskabets fortjeneste

Kronen på værket er i denne omgang en urafstemning, som hele 67,4 pct af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i. Det er er en af de højeste stemmeprocenter i BUPL’s historie, og det er fællesskabets fortjeneste, at så mange engagerer sig og har taget stilling. 

Landet over har tillidsvalgte pædagoger og ledere talt med kollegerne om OK24-aftalerne og inviteret, motiveret og inspireret til at stemme. Jeg er stolt over at være formand for et så levende medlemsdemokrati.

Vi er kommet et godt skridt, men der er stadig meget at kæmpe for, hvis vi skal sikre bedre arbejdsvilkår og et arbejdsmiljø, vi kan holde til. Det, der ligger først for, og som politikerne brygger på lige nu, er en reform af pædagoguddannelsen. Den proces er vi i fuld gang med at påvirke, da det handler om vores faglige grundlag. Og også om vi har pædagogkolleger i fremtiden. 

Men det, der presser vores vilkår og arbejdsmiljø allermest, er jo de rammer, vi får stillet til rådighed. Derfor fortsætter vi ufortrødent arbejdet for flere ressourcer og mere tid til faglighed. Tid til at have børnene i mindre grupper, tid til forberedelse og til faglige refleksioner og tid til at blive klogere og få kontinuerlig uddannelse. 

OK24 skal ud at leve lokalt

I den forbindelse har vi også et stort arbejde her efter overenskomstfornyelsen. OK24 skal ud at leve lokalt. Det gælder ikke mindst “forståelsespapiret”, hvor vi er enige om, at høj kvalitet i det pædagogiske arbejde er betinget af, at pædagoger har et stærkt fagligt miljø, hvor planlægning, evaluering og udvikling af praksis indgår som en del af hverdagen. Det skal kommunerne levere på, så pædagoger og ledere får en bedre ramme til at løfte fagligheden i. 

Med trepartsaftalen har vi indhentet 46 procent af vores lønefterslæb. Med OK24 sikrer vi et stærkt løft af både løn og pension og andre vigtige resultater, som vi skal bygge videre på i den kommende tid og i forhandlingerne om OK26. Vi er slet ikke færdige med at kæmpe for en retfærdig løn til pædagoger. 

Jeg er klar! Og når vi ind imellem tvivler på vores egen styrke, så skal vi huske på det fælles engagement, vi er i stand til at mobilisere. For medlemmerne af en rigtig fagforening er altid klar! 

Og lad os håbe, at arbejdsgivere og politikere er det samme sted. For hvis vi skal vende trivselskrisen og gøre Danmark til verdens bedste land af være barn og ung i, så kræver det stærkt samarbejde om at gøre det endnu mere attraktivt at blive og være pædagog.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.