En reform af pædagoguddannelsen kan ikke vente længere

Bunken af ansøgninger til pædagoguddannelsen skrumper år for år, men alligevel venter vi stadig på den reform, der skal gøre uddannelsen mere attraktiv og løfte fagligheden i vores daginstitutioner.
Elisa Rimpler

Vi har brug for en pædagoguddannelse, der er så attraktiv, at alle pædagogstuderende fortæller deres venner og familie om, hvor spændende det er at læse til pædagog. Det kan ikke klares med lappeløsninger og en justering af uddannelsen. Det kræver en reform. Og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om et mere oplagt sted at tage fat uddannelsespolitisk end at levere den styrkede pædagoguddannelse, som alle er enige om, der er brug for. 

Fra studerende til uddannelsesinstitutioner. Fra højre til venstre i dansk politik. Alle er vi enige om, at pædagoguddannelsen skal have et markant løft. Værsgo, en kæmpe politisk sejr serveret på et sølvfad. 

Vi har brug for en pædagoguddannelse, der er så attraktiv, at alle pædagogstuderende fortæller deres venner og familie om, hvor spændende det er at læse til pædagog

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Alligevel venter vi nu på bagkant af evalueringen på 2. år på den reform af pædagoguddannelsen, der skal til for at løfte det faglige niveau og vende den bekymrende udvikling, at der år for år er færre unge, som vælger pædagoguddannelsen, på et tidspunkt hvor en rekrutteringskrise buldrer derudaf i institutionerne. 

14.000 mindre per studerende

Først og fremmest er der brug for et økonomisk løft af uddannelsen, som er en af de videregående uddannelser med det laveste taxameter. Mens læreruddannelsen blev løftet økonomisk med den seneste aftale om en ny læreruddannelse, er pædagoguddannelsen efterladt tilbage på perronen med udsigt til endda at miste den midlertidige ekstrabevilling. Mens taxameteret på pædagoguddannelsen falder med 8 procent, stiger det omvendt på læreruddannelsen med 19 procent. I kroner og ører er det 14.000 mindre per studerende, som pædagoguddannelsen har at lave god uddannelse for. Om året.  

Pædagogprofessionen bygger på relationsdannelse og fællesskaber. Derfor skal uddannelsen og studiemiljøet selvfølgelig også lægge op til, at de studerende indgår i udfordrende relationer med hinanden og underviserne

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten, og set i lyset af, at pædagoguddannelsen har flere studerende med fagligt svage forudsætninger end mange andre uddannelser, men faktisk historisk har været god til at løfte mønsterbrydere, virker det helt godnat. For skal den blive ved med det – og det skal den selvfølgelig, så vi kan få alle de dygtige pædagoger, der er brug for – kræver det selv sagt, at økonomien rækker til mere end ugentlige forelæsninger i store auditorier og sparsom feedback. 

Noget der i øvrigt ikke kun er vigtigt for at få alle med, men som også i den grad hænger sammen med professionens DNA. Pædagogprofessionen bygger på relationsdannelse og fællesskaber. Derfor skal uddannelsen og studiemiljøet selvfølgelig også lægge op til, at de studerende indgår i udfordrende relationer med hinanden og underviserne og bringer sig selv i spil imens de udforsker hjørner af pædagogikken i fællesskab og udvikler sig til at blive de dygtige pædagoger, vi har brug for. Praksis skal ikke kun øves i praktikken. 

Og pædagogikken skal tilbage i centrum for en undervisning, der åbner den pædagogiske verden for de studerende og støtter dem i at opøve den vigtige kritiske sans

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Og når man er i praktik, skal der omvendt være tid til refleksion. Derfor ønsker BUPL, at mindst den ene af de lønnede praktikker bliver SU-finansieret, så de studerende ikke indgår i en i forvejen presset normering.

Pædagogikken tilbage i centrum

Der er i det hele taget brug for en uddannelse med mere rum til fordybelse og færre mål. De kreative og æstetiske fag skal tilbage, så de studerende øver sig og bliver dygtige i det genstandsfelt, de skal omsætte pædagogikken i. Og pædagogikken skal tilbage i centrum for en undervisning, der åbner den pædagogiske verden for de studerende og støtter dem i at opøve den vigtige kritiske sans, der i sidste ende er en forudsætning for den fagprofessionelle dømmekraft. En dømmekraft, der gør pædagoger i stand til at navigere og træffe kvalificerede beslutninger i den komplekse hverdag, der møder dem i praksis. 

Samtidig skal en ny pædagoguddannelse klæde kommende pædagoger på med stærke specialpædagogiske kompetencer som fast element i deres pædagogfaglighed, så de specialpædagogiske kompetencer er der, hvor mistrivslen og vanskelighederne i dag melder sig i børnenes og de unges hverdag. 

Sådan gør vi pædagoguddannelsen til verdens bedste uddannelse, hvor vi de studerende bliver mødt af tårnhøj faglig kvalitet og forventninger der matcher det store ansvar, de skal ud og løfte i vores samfund. Og det kan faktisk kun gå for langsomt.  

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.