Der er brug for et trecifret millionløft af pædagoguddannelsen

BUPL ser frem til samarbejdet om en styrket pædagoguddannelse. Regeringens reformudspil ’Danmark kan mere’ bør prioritere et permanent og mærkbart økonomisk løft til pædagoguddannelsen, skriver Elisa Rimpler i Altinget.

Flere røde lamper blinker allerede.

Vi kommer til at mangle 14.000 pædagoger om bare ni år. Fra december 2020 til maj 2021 var der mere end 4000 forgæves forsøg på at ansætte en pædagog. På landsplan har fire ud af ti pædagogiske ledere inden for det seneste år måtte ansætte en, som ikke var uddannet pædagog i en stilling, som var tiltænkt en pædagog.

Færre søger ind på pædagoguddannelsen. Og endnu færre har uddannelsen som førsteprioritet. Uddannelsesstederne har som følge flere steder landet over ledige pladser, når studiet starter.

Samtidig bliver der flere børn i institutionerne de kommende år. Og de børn, der er i dag, har både brug for og er blevet lovet flere pædagoger med loven om minimumsnormeringer.

Kort sagt: Rekrutteringskrisen kommer blæsende for fuld udrykning.

Derfor er det bydende nødvendigt, at pædagoguddannelsen lykkes med at tiltrække flere studerende. Den skal være en uddannelse, man drejer hovedet efter. Sådan er det desværre ikke i dag.

Lige så alvorligt det er, lige så lidt overraskende er det, at kvaliteten af pædagoguddannelsen utvivlsomt kan blive bedre. For uddannelsen har i årevis været underfinansieret. Et midlertidigt løft har bragt uddannelsen på niveau med læreruddannelsen, når det kommer til økonomi, men i mange år har den haft det laveste tilskud blandt professionsuddannelserne.

Vi giver pædagogerne en discountuddannelse men forventer superkræfter, når de møder virkeligheden. Det giver ikke mening.

Og det glæder mig derfor, at regeringen ikke bare har øje på udfordringen, men også har meldt sig klar til at investere i en række professionsuddannelser som en del af den massive uddannelsesinvestering på 2,5 mia. kr., som der er lagt op til i ’Danmark kan mere I’. BUPL ser frem til at samarbejde med både regeringen og de øvrige parter om, hvordan vi med afsæt i et afgørende økonomisk løft tager pædagoguddannelsen til nye højder.

Konkret er der brug for et permanent trecifret millionløft af pædagoguddannelsen. Det er helt afgørende både for at flere vælger at uddanne sig til pædagog og for at sikre en høj faglighed i institutionerne.

Hvis Danmarks største uddannelse også skal blive Danmarks bedste, er der brug for mere tid med en underviser, bedre vejledning og kobling mellem teori og praktik, tårnhøj faglig kvalitet, som får selv de mest ambitiøse studerende til at stille sig på tæer, og mere rum til fordybelse i pædagogikken og de kreative elementer.

Og det er ikke gratis. Men det er prisen værd.

For uden studerende nok til pædagoguddannelsen, kommer børnene i højere grad til at nøjes med ufaglærte medhjælpere. Og det er ikke godt nok. Derfor er det først og fremmest og i sidste ende et spørgsmål om at give alle børn det bedste børneliv og de bedste muligheder, når vi sætter alle sejl ind på en styrket pædagoguddannelse, som med skyhøj kvalitet skal appellere til mange flere.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.