2023 bliver et skelsættende år i vores lønkamp: Er du klar?

Kære pædagoger og ledere. Årsskiftet er altid en god anledning til at gøre status, men også til at se frem og sætte mål. 2023 bliver et skelsættende år for vores lønkamp. Og vi får brug for alle kræfter.
Elisa Rimpler, formand BUPL

For lidt over tre år siden fastsatte vi kursen for opgøret med vores lønefterslæb på vores ekstraordinære kongres. Strategien gik kort fortalt ud på at sætte alt ind på at presse partierne og politikerne på Christiansborg til at afsætte en lønpulje, så vi kunne indhente det dokumenterede lønefterslæb og gøre op med det skæve lønhierarki, som pædagoger har måttet leve med i 50 år. 

Du kender problemstillingen: Pædagoger tjener i gennemsnit 4000 kroner mindre om måneden end andre offentlige faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse. Vi ved, at det ikke kan indhentes inden for den nuværende økonomiske ramme ved overenskomstbordet. Vi har kæmpet os til ligelønspuljer både i 2018 og 2021, men de er stadig så beskedne, at det vil tage over 700 år at indhente vores lønefterslæb ad den vej og i det tempo.

Gennembrud i valgkampen

Det er der en grund til. For, hvis vi skal have mere af den samlede lønsum ved overenskomstforhandlingerne, så skal andre faggrupper have mindre eller springes over, og dermed acceptere at deres realløn bliver udhulet. Det er hverken rimeligt eller realistisk.

Derfor var det et gennembrud, da regeringen efter pres fra os og et samlet FH nedsatte Lønstrukturkomitéen. Og det var et endnu større gennembrud, da flere partier og statsminister Mette Frederiksen i valgkampen erklærede sig parat til at afsætte penge til at løfte lønnen for udvalgte grupper af offentligt ansatte på bagkant af komitéens arbejde.

Ekstra lønpulje er en politisk realitet

Nu har vi så fået en ny regering, hvor den ekstraordinære lønpulje og trepartsforhandlinger om løn og rekruttering er blevet en del af regeringsgrundlaget. Det havde de færreste set komme ved indgangen til 2022. Og det er stadig så vild en udvikling, at man må knibe sig i armen. Går vi bare få måneder tilbage, ville de fleste politikerne ikke røre det med en ildtang.

Jeg ved godt, at vi ikke er i mål. Langt fra. Det kommer til at tage tid og kræve hårdt arbejde. Der er stadig mange ubekendte, som vi og andre med god grund kan og skal stille spørgsmål til.

For det første er der beløbet. Hvor langt rækker regeringens tre milliarder (fem milliarder før tilbageløb), hvis både pædagoger, sygeplejersker eller andre faggrupper, der lider under lønefterslæb og massive rekrutteringsvanskeligheder, skal have et markant løft?

For det andet er der indfasningen af lønpuljen, hvor der lige nu er lagt op til, at det skal foregå over flere overenskomstperioder med 2030 som foreløbig slutdato. Vi ved godt, at man ikke indhenter et lønefterslæb på flere tusinde kroner om måneden fra den ene dag til den anden. Men vi har omvendt brug for, at pædagogerne oplever et markant lønløft allerede i 2024, hvis det skal blive mere attraktivt at uddanne sig til og arbejde som pædagog.

Pædagoger skal ikke fodres med egen hale 

For det tredje nytter det ikke noget at finansiere lønløftet ved at fodre os med egen hale. Regeringen lægger op til, at pengene skal findes ved besparelser på administration i kommuner og regioner. Ja tak, hvis det handler om meningsløs dokumentation. Men vi vil selvfølgelig ikke acceptere, at lønløftet skal betales med afskedigelser af pædagoger eller øget arbejdsbelastning, fordi administrationsfunktionerne spares væk, og opgaverne i stedet lander ude i institutionerne. Vi har tværtimod brug for dygtige HK’ere, der kan aflaste pressede ledere, som allerede i dag har alt for mange administrative opgaver.

Alle de ting kommer vi til at tage livtag med i 2023. Det er selvsagt en streg i regningen, at Lønstrukturkomitéens arbejde nu er sat på midlertidig pause af hensyn til de private overenskomstforhandlinger, så vi først får rapporten til juni. Det kommer til at presse vores egne overenskomstforhandlinger gevaldigt. Men rapporten kommer, og det samme gør trepartsforhandlingerne om løn og rekruttering, som bør være på plads inden OK24.

Vi skal stå sammen og løfte i flok

Jeg kan love, at jeg – og alle valgte og ansatte i BUPL - kommer til at gøre alt, hvad der står i vores magt for at påvirke resultatet, så OK24 bliver startskuddet på opgøret med pædagogernes lønefterslæb. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for dig og alle vores fælles kræfter, hvis vi skal nå i mål. Medlemmerne ér BUPL, og vi skal stå sammen – også når vi møder modgang og bump på vejen, og det kommer vi til. Det er og bliver summen af vores engagement, der kan gøre en forskel.

Den 29. marts samler vi derfor tillidsvalgte fra hele landet til stormøde i København for at se hinanden i øjnene og give håndslag på det fælles mål: Ligeløn – en løn, der matcher vores uddannelsesniveau. Jeg håber, du vil bakke op.   

Indtil da, kan du finde fakta, forklaringer, nyheder og blive klædt på med gode argumenter om pædagogers løn her.

Rigtig godt nytår.

Elisa

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.