Nej tak til turbouddannelse

Fremtidens velfærd kræver bedre og mere uddannelse

Høj kvalitet i den borgernære velfærd afhænger af høj faglighed i vores professionsuddannelser. Faglighed gør forskellen, når vi skal skabe de bedste rammer for patienten, borgeren, barnet og et velfungerende samfund.

Kære regering

Høj kvalitet i den borgernære velfærd afhænger af høj faglighed i vores professionsuddannelser. Faglighed gør forskellen, når vi skal skabe de bedste rammer for patienten, borgeren, barnet og et velfungerende samfund. 

Derfor er det så vigtigt, at vi har nogle stærke professionsuddannelser med tyngde, dybde og længde. Hvor alle studerende uanset forudsætninger bliver mødt med høje ambitioner, dygtige undervisere og tid til fordybelse, der forbereder dem til den komplekse hverdag, de skal arbejde i. 

Vi har længe set frem til den nødvendige økonomiske saltvandsindsprøjtning og det indholdsmæssige løft af vores uddannelser, som regeringen har stillet os i udsigt. Et kvalitetsløft som både vi, der repræsenterer de fagprofessionelle, de studerende og undervisere på professionshøjskolerne, er enige om, at der er brug for.   

Vi er imidlertid bekymrede for, at regeringen også vil afkorte vores uddannelser for at skaffe penge til reformen. Det vil vi på det kraftigste advare mod. Kortere uddannelse vil være den helt forkerte vej at gå.

Vores 350.000 medlemmer løser nogle af de største og vigtigste opgaver i vores samfund. Deres arbejdsopgaver har aldrig været mere komplekse end i dag. Det skal afspejle sig i vores uddannelser, og der findes ingen smutveje til dygtige professionsbachelorer. 

Derfor håber vi, kære regering, at I vil lytte til dem, der kender virkeligheden og ved, hvad der kræves både nu og i fremtiden:  

Vi har brug for investeringer i bedre og mere uddannelse – ikke mindre. Det vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten i vores velfærd. 


2. maj 2024,

BUPL, DM, Dansk Socialrådgiverforening, DSR, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Ergoterapeutforeningen, Finansforbundet, Jordemoderforeningen, Konstruktørforeningen, Kost og Ernæringsforbundet, Radiograf Rådet, De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.