samtale

Sporskifteordningen

Sporskifteordningen kan hjælpe dig til at få nye kompetencer og mindre belastende arbejdsopgaver, hvis du er nedslidt eller i risiko for at blive det.

Puljen til sporskifte forlænget i 2023

Puljen til Sporskifte er ekstraordinært blevet forlænget med en bevilling på 26,3 mio. kr, så der kan søges om tilskud i resten af 2023.

Er du i målgruppen, så skynd dig at tage en snak med din TR eller leder om muligheden for et sporskifteforløb.

Hvad er et sporskifteforløb

Et sporskifteforløb skal medvirke til, at medarbejdere, som er nedslidte eller er i fare for at blive det, kan skifte til et nyt job eller til en ny funktion på nuværende eller anden arbejdsplads, som er mindre belastende.

Ordningen kan bruges til at få nye kompetencer, så du f.eks. bliver uddannet som praktikvejleder, sprogvejleder eller fagligt fyrtårn

Sporskifteforløbet kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed. 

Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse du har, eller til din alder.

Gennem puljen til sporskifte kan I få økonomisk støtte til et forløb på i alt 40 dage (8 uger), som kan spredes over et halvt år. Men eventuel voksen-, efter- eller videreuddannelse behøver dog ikke at være begrænset til 40 dage.

Sporskifteordningen kan nemlig kombineres med øvrige efter- og videreuddannelsesforløb med anden finansiering via fx det offentlige, kompetencefonde eller via arbejdsgiver- eller egen finansiering.

Krav i forbindelse med sporskifte

Der er tre forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne opnå støtte til et sporskifteforløb.

Du skal:

 • Være i beskæftigelse.
 • Arbejde inden for en branche, som er på listen over nedslidningstruede brancher. (Ansatte i daginstitutioner er omfattet)
 • Være enig med din arbejdsgiver om at gennemføre forløbet.

Imidlertid er der ikke krav om, at en sporskiftepakke skal resultere i et afsluttet uddannelsesforløb.

Vælger du et efteruddannelsesforløb, der er længere end de 40 dage, som der maksimalt kan ydes støtte til via sporskifteordningen, er det op til dig og din arbejdsgiver at aftale den videre finansiering af uddannelsen. 

BUPL vil som udgangspunkt vejlede dig  til at orientere dig i formelt anerkendte efter- og videreuddannelsestilbud herunder Diplomuddannelser (PD).

Sådan kommer I i gang

 1. Drøft medarbejderens behov og ønsker (leder og medarbejder)
 2. Læs vejledningen om Sporskifteordningen hos STAR
 3. Inddrag tillidsrepræsentanten i processen
 4. Få evt. hjælp til yderligere afklaring/vejledning
 5. Planlæg efteruddannelse eller praktik
 6. Udfyld ansøgning, budget og kursusbeskrivelse på Tilskudsportalen.dk (link herunder)
   

Evt. spørgsmål kan rettes til puljestyring@star.dk

Det skal du vide

 • Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kroner pr. sporskiftepakke.
 • Der kan maksimalt gives sporskiftepakker til 30 medarbejdere pr. arbejsplads.
 • Et forløb kan ikke sætte i gang, før der er givet tilsagn fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.