Sporskifteordningen

Formålet med Sporskifteordningen er at give dig, der enten er i risiko for at blive nedslidt eller er nedslidt, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dig på arbejdsmarkedet.

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse du har, eller til din alder.

Et sporskifte via voksen-, efter- eller videreuddannelse behøver dog ikke at være afgrænset til 40 dages uddannelse.

Sporskifteordningen kan kombineres med øvrige efter- og videreuddannelsesforløb med anden medfinansiering via fx det offentlige, kompetencefonde eller via arbejdsgiver- eller egen finansiering.

Der er tre forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne opnå støtte til et sporskifteforløb.

Du skal:

  • Være i beskæftigelse.
  • Arbejde inden for en branche, som er på listen over nedslidningstruede brancher.
  • Være enig med din arbejdsgiver om at gennemføre forløbet.

Imidlertid er der ikke krav om, at en sporskiftepakke skal resultere i et afsluttet uddannelsesforløb.

Vælger du et efteruddannelsesforløb, der er længere end de 40 dage, som der maksimalt kan ydes støtte til via sporskifteordningen, er det op til dig og din arbejdsgiver at aftale den videre finansiering af uddannelsen. BUPL vil som udgangspunkt vejlede dig  til at orientere dig i formelt anerkendt efter- og videreuddannelsestilbud herunder Diplomuddannelser (PD).

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.