Økonomisk støtte til uddannelse

Når du skal deltage i efter- og videreuddannelse, findes der flere muligheder for at få økonomisk støtte til deltagelse i uddannelsen.

Den kommunale kompetencefond

Drømmer du om en efter- eller videreuddannelse? Så kan du måske komme den et skridt nærmere med midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Du kan få op til 30.000 kroner til at dygtiggøre dig på skolebænken (dog op til 50.000 kr., hvis du søger støtte til en masteruddannelse).

Til anerkendte uddannelser
Fonden støtter en kompetencegivende efter- og videreuddannelse ’hos anerkendte udbydere’, som der står i aftalen, med op til 30.000 kr.

Tal med din leder, din tillidsrepræsentant eller din fagforening om, hvilke muligheder der er for en efter/videreuddannelse, der tilgodeser dine interesser.

Læs mere på DenKommunaleKompetencefond.dk

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

SVU er uddannelsesstøtte til voksne (over 25 år) som ikke har en mellemlang videregående uddannelse (fx. en pædagoguddannelse).

Indtil 1. februar 2014 havde pædagoger i arbejde ret til efter- og videreuddannelse med SVU.

Denne mulighed er nu afskaffet for de fleste pædagoger, fordi personer med en videregående uddannelse som udgangspunkt ikke længere er berettigede til SVU.

For medlemmer af BUPL (og/eller a-kassen) er der to undtagelser:

  • Medlemmer uden en videregående uddannelse, herunder klubpædagoger, faglærte og ufaglærte kan fortsat søge SVU.
  • Pædagoger med forældet uddannelse kan fortsat søge SVU.

Ansøg om SVU på svu.dk
 

VEU - Godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s medlemmer i arbejde:

  • Personer uden en videregående uddannelse, herunder klubpædagoger, faglært og ufaglærte.
  • Pædagoger, der ikke har brugt deres uddannelse i faget de sidste 5 år.
Uddannelser, der giver ret til VEU

AMU-uddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag og deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på erhvervsuddannelserne.

Udbetaling

VEU – godtgørelse kan udbetales enten til medlemmet eller til arbejdsgiveren som refusion, hvis der betales sædvanlig løn under uddannelsen.

Sats for godtgørelse

Fra og med den 1. januar 2017 er satsen 3.396,- kroner pr. uge.
Deltager du i deltidsundervisning, vil du få et mindre beløb udbetalt.

Uddannelsesfonden for privatansatte (Accountor)

Uddannelsesfonden mellem Accountor Institutionsservice A/S og BUPL kan støtte din uddannelse med op til 15.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Der gives især støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Uddannelsesfonden støtter med 80 % af udgifterne. De resterende 20 % skal dækkes af arbejdspladsen.

Der kan søges individuelt eller gruppevis til et fælles fagligt løft af alle eller flere pædagoger på arbejdspladsen.

Ansøgningen skal underskrives af leder, TR og den konkrete ansøger. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, skal aftalen underskrives af en repræsentant fra BUPL’s lokale fagforening.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.