Masteruddannelse

Masteruddannelserne er målrettet erhvervsaktive, som ønsker videreuddannelse på akademisk niveau. Uddannelserne er toårige og foregår på deltid. Undervisningen er forskningsbaseret men inddrager også de studerendes erfaringer fra arbejdslivet.

Langt de fleste masterstuderende har fuldtidsarbejde ved siden af studiet, og mange arbejdsgivere betaler helt eller delvist for uddannelserne.

At tage en masteruddannelse er krævende, både hvad det faglige niveau og arbejdsbyrden angår. Belønningen er ny viden, nye kompetencer og nye muligheder – for den studerende og for arbejdspladsen. Forudsætningen er, at uddannelsen er indarbejdet i et karriereforløb, og at der er opbakning både fra familie og arbejdsplads.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) udbyder en lang række masteruddannelser:
Læs om de forskellige masteruddannelser på UddannelsesGuiden.dk

Også universiteterne tilbyder masteruddannelser. se fx Aalborg Universitet

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.