Kandidatuddannelse

Pædagogiske kandidatuddannelser udbydes på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og er en toårig, forskningsbaseret overbygningsuddannelse tilrettelagt som fuldtidsuddannelse.

De Pædagogiske Kandidatuddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) udbydes på overbygningsniveau og er normeret til to årsværk, heraf er et halvt årsværk beregnet til specialeskrivning.

En kandidatuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er en toårig, forskningsbaseret overbygningsuddannelse tilrettelagt som fuldtidsuddannelse.

Kandidatuddannelserne regnes som en videreuddannelse i grunduddannelsessystemet. Derfor kræves der ikke deltagerbetaling. Du har mulighed for at få Statens Uddannelsesstøtte (SU) i forbindelse med uddannelsen. Du kan ikke modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på en kandidatuddannelse.

Adgangskravet er en relevant bachelor/professionsbachelor-uddannelse inden for det fagområde, man ønsker at studere, eventuelt en anden bachelorgrad suppleret med et sidefag indenfor faget. Eller en relevant mellemlang videregående uddannelse, suppleret med nærmere definerede suppleringsforløb.

Adgangskravet for de enkelte uddannelser samt evt. suppleringsforløb er nærmere beskrevet under de enkelte uddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogiks hjemmeside.

Læs mere om kandidatuddannelse på DPU

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.