Solidaritets- og kulturfond

BUPL’s solidaritets- og kulturfond giver bevillinger til både solidaritetsprojekter og kulturelle projekter.
Solidaritetsbevillinger:

Støtte kan gives til konkrete projekter, der har til formål at:

  • Forbedre børns og unges levevilkår og rettigheder i Danmark og i udlandet, jfr. FN’s konvention om barnets rettigheder.
  • Fremme dannelsen af fagforeninger og uddannelse af tillidsrepræsentanter samt sikring af fagforeningsmæssige og politiske rettigheder, jfr. ILO-konventionen om faglige rettigheder samt konventionen om menneskerettigheder.

 

Kulturbevillinger:

Støtte kan gives til:

  • Konkrete projekter og arrangementer, der har et kulturelt formål, og som inddrager børn og unge, og med et særligt fokus på at fremme multietnisk kultur, integration og ligestilling.
  • Konkrete projekter og arrangementer, der har til formål at fremme børns og unges demokratiske dannelse og samfundsmæssige engagement.
  • Konkrete projekter og arrangementer, der har et kulturelt formål, og som i øvrigt er foreneligt med BUPL’s formål.
  • Enkeltpersoner og til organisationer.
  • Konkrete projekter og ikke til organisationers almindelige drift. Der lægges vægt på at støtte projekter og arrangementer af alternativ karakter, som kan have svært ved at opnå støtte ad anden vej.
  • Med henblik på at yde støtte til en bred vifte af projekter og arrangementer ydes bevillinger, som normalt ikke overstiger 10.000 kr.

 

Søg om penge fra solidaritetspuljen:

Send en skriftlig ansøgning til:

BUPL
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
att.: Solidaritets- og kulturfonden

E-mail: thp@bupl.dk

Der findes ikke nogen egentlig ansøgningsformular, og alle kan søge om midler.

Fonden behandler og bevilliger midler ca. 4-6 gange årligt alt afhængigt af antallet af indkomne ansøgninger.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.