rækker hånden op til et møde

Mød kandidaterne til BUPL's forretningsudvalg

Kongressen d. 24.-26. november 2022 skal beslutte, hvem der skal sidde i BUPL's forretningsudvalg de næste 2 år. Foreløbig har 5 kandidater meddelt, at de stiller op til de 5 poster i forbundets daglige, politiske ledelse. Mød dem her.
Elisa Rimpler

Elisa Rimpler, genopstiller som formand:
"Vi har en historisk chance for at gøre op med lønefterslæbet"

Hvorfor genopstiller du?
”Jeg har været formand for BUPL i otte år, men jeg er slet ikke færdig med at kæmpe for bedre vilkår for pædagoger og børn. Da jeg tiltrådte, lovede jeg, at én af de ting, jeg ville arbejde for, var at få bugt med pædagogers lønefterslæb. Det har vi arbejdet ihærdigt og strategisk med i alle årene. Problemet er dog langt mere komplekst, end jeg antog, da jeg afgav løftet. Men problemet skal løses, for pædagoger lider stadig under en uretfærdig indplacering i lønhierarkiet, og jeg vil gøre alt, jeg kan, for at gøre størst muligt indhug i lønefterslæbet.”

Hvilke politiske sejre for BUPL vil du fremhæve fra din formandsperiode?
”Vi har som organisation bevæget os væk fra at være ’en butik’, hvor du får leveret en service, og hen mod en forening med et stærkt fællesskab. Det er vigtigt, for det er igennem fællesskabet, at vi skridt for skridt skal nå vores mål. BUPL er alle medlemmer, og vi skal blive ved med at være tydelige i debatten og bruge vores demokratiske stemme til at øve indflydelse. Det er det, der har gjort, at vi har opnået mange resultater i den seneste periode – heriblandt sociale normeringer, minimumsnormeringer, midler til pædagoguddannelsen og forskning.”

Hvad vil du særligt kæmpe for de næste to år, hvis du bliver genvalgt?
”Vi har en historisk chance for at gøre op med pædagogers lønefterslæb – en langt sværere opgave, end nogle tror. Det kræver medvind fra politikere, som forstår problemet, og en fagbevægelse, der understøtter og bakker os op. Meget kan gå galt, men jeg tror på, at vi kan overbevise politikerne om, at pædagoger skal have en løn, der matcher vores uddannelsesniveau, vores ansvar og vores betydning for børn, unge og samfund.”
/MPZ

Om Elisa Rimpler (52)

 • 1999: Pædagog fra Esbjerg Seminarium
 • 2000: Ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune
 • Tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole, fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune
 • 2009-2010: Faglig sekretær i BUPL Sydjylland
 • 2010-2014: Formand for BUPL Sydjylland
 • 2014: Formand for BUPL
Birgitte Conradsen

Birgitte Conradsen, genopstiller som næstformand:
"Jeg vil gøre os stærkere sammen"

Hvorfor genopstiller du?
”Der er stadig kæmpestore kampe, som vi skal kæmpe for pædagogerne. Det vil jeg gerne være med til. Nu er lønnen den brændende platform. Vi har arbejdet med ligeløn og lønefterslæb i rigtig mange år, og nu er der muligheder for at få noget igennem. Det kræver mobilisering af alle medlemmer og oprustning af de tillidsvalgte, så vi sammen bliver den stærke, samlede organisation, der kan råbe resten af samfundet og dem, der sidder på pengekassen, op.”

Hvad er de vigtigste resultater, som BUPL har opnået de seneste 2 år?
”Minimumsnormeringer har vi arbejdet med i mange år, men først indenfor de seneste par år fik vi gennembruddet i form af loven om minimumsnormeringer. Den sejr gav også pædagoger større synlighed. Det er nu alment kendt, at kvalitet kræver gode normeringer og en høj pædagogandel. Og vi ser flere pædagoger stå op for faget og udtale sig om alt det, vi kan. Jeg vil gerne være med til at gøre os endnu stærkere sammen.”

Hvad vil du særligt kæmpe for de næste 2 år, hvis du bliver genvalgt?
”Næste kongresperiode løber til OK24, så nu skal det handle om løn. Men vi slipper ikke alt det andet. Vi skal følge op på minimumsnormeringer og sikre dem helt ud på institutionsniveau. Der er stadig lang vej igen, men nu ved alle, hvorfor det er vigtigt. Det var en næsten euforisk følelse, da gennembruddet endelig kom, og jeg håber at være med til flere af den slags sejre for pædagogerne. Også i forhold til rekrutteringsudfordringen, forholdene på pædagoguddannelsen og meget mere.”
/TVL

Om Birgitte Conradsen (57)

 • 1992: Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium
 • 1997: Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt
 • 1999: Formand BUPL Aarhus
 • 2004: Valgt til forretningsudvalget i BUPL
 • 2006: Valgt som næstformand i BUPL
Lasse Bjerg Jørgensen

Lasse Bjerg Jørgensen, genopstiller som hovedkasserer:
"Opgøret med lønefterslæbet kræver en stærk økonomi"

Hvorfor genopstiller du?
”Jeg genopstiller til posten som hovedkasserer, fordi jeg gerne vil være en drivkraft i arbejdet for, at BUPL har økonomi til de store opgaver. Vores opgør med pædagogernes lønefterslæb i forbindelse med OK24 er en stor udfordring de kommende år. Hvis vi skal vinde det slag, kræver det økonomi til at lave aktiviteter, som sætter os på dagsorden og skaber synlighed om vores lønefterslæb.”

Hvad er de vigtigste resultater, som du og BUPL har opnået de seneste to år?
”Det er, at minimumsnormeringerne nu er ved at blive rullet ud og begynder at vise sig som det værn, vi havde forudset. Det er en stor ting, som vi har opnået, og de resultater skal udbygges.”

Hvad vil du særligt kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
”Der er brug for en oprustning og mobilisering af vores tillidsvalgte samlet i BUPL, hvis vi skal i mål med vores ambitioner for OK24. Det samme gælder, hvis vi have omverdenen til at forstå, hvor meget faglighed godt pædagogisk arbejde kræver. Samtidig vil det styrke vores muligheder for at fortælle om vores faglighed på en måde, så flere får lyst til at søge ind på pædagoguddannelsen. Derudover vil jeg være med til at følge evalueringen af pædagoguddannelsen helt til dørs. Det er et punkt, som vi har arbejdet med i mange år, og vi skal have politikerne til at forstå, at der er behov for en reform af pædagoguddannelsen på niveau med den, som læreruddannelsen har fået. Det er en bunden opgave for os, som vi skal have stort fokus på så snart, kongressen er overstået.”
/JPY

Om Lasse Bjerg Jørgensen (54)

 • 1991: Pædagog fra Frøbelseminariet
 • 1995: Tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune og medlem af det tidligere BUPL Afdeling 4’s bestyrelse
 • 2000: Leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse
 • 2002: Medlem af bestyrelsen i BUPL København
 • 2006: Valgt ind i forretningsudvalget, fra 2012 som hovedkasserer
Lars Søgaard Jensen

Lars Søgaard Jensen, genopstiller som faglig sekretær:
"Vi har vækket politikerne på fritidsområdet"

Hvorfor genopstiller du?
”Jeg vil være med til yderligere at udvikle BUPL’s organisering i den retning, jeg har bidraget til de seneste otte år. Der skal være klare værdier for medlemsinvolvering, et aktivt tillidskorps og gode rammer for deres arbejde. BUPL skal være en synlig og troværdig stemme i den politiske debat. På de punkter er BUPL’s værdisæt identisk med mit eget, og derfor håber jeg på at kunne fortsætte arbejdet i samarbejde med hele organisationen.”

Hvad er de vigtigste resultater, BUPL har opnået de seneste 2 år?
”Loven om minimumsnormeringer og at vi har fået sat gang i debatten om pædagogers løn. Lige så vigtigt for mig er de sociale normeringer på fritidsområdet, hvor det har været op ad bakke i mange år. Nu er vi lykkedes med at vække politikernes interesse for, hvor meget pædagoger på fritidsområdet har at byde på i forhold til blandt andet børn og unges mistrivsel. Det er positivt, selvom der fortsat er lang vej til mål.”

Hvad vil du særligt kæmpe for de næste 2 år, hvis du bliver genvalgt?
”Vi skal have egen ledelse og økonomi på fritidsområdet og en genopretningsplan for normeringerne i både klubber, SFO’er og fritidshjem. Og vi må sikre, at alle er med på strategien op til OK24, hvor et af de mest skelsættende krav bliver et opgør med pædagogers lønefterslæb. Og så lægger vi på kongressen op til et 360 graders eftersyn af BUPL’s lederpolitik. Det er unikt for BUPL, at vi både organiserer ledere og pædagoger, og det skal vi blive ved med.”
/MPZ

Om Lars Søgaard Jensen (62)

 • 1987: Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium
 • 1989: Tillidsrepræsentant
 • 1990: Medlem af BUPL Odenses bestyrelse
 • 1992: Faglig sekretær i BUPL Odense
 • 2002: Formand for BUPL Fyn
 • 2014: Faglig sekretær og medlem af BUPL’s forretningsudvalg
Foto af Johnny Gaarsdal BUPL

Johnny Gaardsdal, stiller op som faglig sekretær:
"Et stærkt BUPL kræver, at vi involverer flere i beslutningerne"

Hvorfor stiller du op til BUPL’s forretningsudvalg?
”Jeg blev pædagog, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for børn og for vores samfund i det hele taget. Og det er af samme grund, at jeg blev meningsdanner, faglig sekretær og nu stiller op til forretningsudvalget. Med en stærk fagbevægelse kan vi påvirke samfundet i den rigtige retning for vores børn og unge. Det arbejde brænder jeg for at være med til.”

Hvad kvalificerer dig til at stille op?
”Jeg har været aktiv i foreninger og ungdomspolitik og kender det politiske spil. Som faglig sekretær og medlem af hovedbestyrelsen er jeg også godt bekendt med BUPL’s organisation og har fået erfaring med og et blik for, hvilke håndtag vi kan dreje på, for at organisationen kan udvikle sig. Lokalt har jeg arbejdet meget med organisering og med at styrke tillids- og fællestillidsrepræsentanters muligheder. Det vil jeg gerne arbejde centralt med som medlem af forretningsudvalget.”

Hvad vil du særligt kæmpe for de næste 2 år, hvis du bliver valgt?
”Vi skal blive ved med at prioritere og udvikle synligheden, så pædagoger oplever, at BUPL taler deres sag og tør pege på de steder, hvor skoen trykker. Organisering er et andet vigtigt område for mig. Et stærkt og handlekraftigt BUPL kræver, at vi involverer flere i beslutningsprocesserne. Ikke mindst til OK24, hvor en af vores store udfordringer bliver at bygge bro mellem uformelle netværk af pædagoger og den samlede organisation.”
/MPZ

Om Johnny Gaardsdal (39)

 • 2006: Pædagog fra Viborg Seminarium
 • 2006-2017: Pædagog i Børnehaven Søstjernen (senere Børnehuset Bulderby)
 • 2013: Uddannet meningsdanner
 • 2016: Medlem af BUPL’s hovedbestyrelse
 • 2017: Faglig sekretær i BUPL Midtvestjylland

Der er mulighed for at stille op til forretningsudvalget frem til valghandlingen på kongressens sidste dag. 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.