Klagenævn

Her på siden finder du en kort vejledning til, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage over den rådgivning eller sagsbehandling, du har fået i BUPL.

Hvis du har modtaget personlig rådgivning eller BUPL har varetaget en sag for dig, og du ikke er tilfreds, kan du klage. Den eneste betingelse er, at du er medlem af BUPL, og at du var medlem, da du fik rådgivning eller din sag blev behandlet.

I første omgang kan du klage til fagforeningsbestyrelsen (hvis din sag er behandlet i din lokale fagforening) eller til BUPL’s forretningsudvalg (hvis din sag er behandlet i forbundet).

Næste instans er Klagenævnet i BUPL. Her kan du læse mere om, hvordan du kan klage, om klagefristen mv.

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over BUPL's rådgivning eller over BUPL's behandling af en konkret sag. Det gælder alle sager og alle former for rådgivning, der er omfattet af BUPL's rådgivningsansvar.

Du kan ikke klage over politiske beslutninger. Politiske beslutninger har et kollektivt præg og omhandler flere medlemmer eller grupper af medlemmer. Sådanne beslutninger skal fortsat diskuteres på de årlige generalforsamlinger, hvor medlemmerne tager stilling til bestyrelsens arbejde – både det, der er foregået og det, der skal ske i det kommende år.

Hvad skal jeg være opmærksom på, før jeg klager?

Hvis du klager over rådgivning eller en afgørelse, der er truffet af en medarbejder i fagforeningen, er det en forudsætning for din klages behandling i Klagenævnet, at din klage først har været behandlet i bestyrelsen i din lokale fagforening.

Hvis du klager over rådgivning eller en afgørelse, der er truffet af en medarbejder, der er ansat i landsforbundet, skal din klage i første omgang behandles i BUPL's forretningsudvalg.

Hvis du ikke får medhold i din klage af fagforeningsbestyrelsen eller forretningsudvalget, kan du klage til BUPL's Klagenævn. Det skal ske inden 6 måneder.

Hvad skal jeg gøre for at klage?

Du skal formulere en skriftlig klage, hvor du redegør for, hvad det er, du klager over. For eksempel en beskrivelse af forløbet og afgørelsen, du klager over. Det er hjælpsomt og gør sagsbehandlingen hurtigere, hvis du medsender alt det materiale, du har om din sag. Herudover vil Klagenævnet selv rekvirere de bilag, som er nødvendige for at behandle din klage.

Hvem sidder i Klagenævnet?

Klagenævnet er en uafhængig instans i forhold til BUPL's øvrige politiske og administrative organer. Formanden er uddannet jurist og må ikke være medlem eller ansat i BUPL. Den nuværende formand for BUPL’s klagenævn er advokat. De 6 øvrige medlemmer af Klagenævnet er udpeget af BUPL's hovedbestyrelse. De skal være medlemmer af BUPL, men de må ikke være valgt som tillidsmænd eller ansat i BUPL. De må heller ikke have familiemæssige, ægteskabelige eller tilsvarende relationer til tillidsmænd eller ansatte i BUPL.

Der er således gjort meget for, at Klagenævnets medlemmer kan behandle klagerne upartisk. Eksempelvis behandler et klagenævnsmedlem ikke klager over den fagforening, som vedkommende selv er tilknyttet. Medlemmerne af Klagenævnet har tavshedspligt om verserende klagesager

Hvor skal jeg sende min klage hen?

Klagenævnets adresse er:

BUPL's Klagenævn
c/o BUPL Forbund
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø

E-mail: klagenaevn@bupl.dk

Hvordan arbejder Klagenævnet?

Når Klagenævnet modtager en klage, undersøger det først, om du er medlem.

Herefter sender sekretæren for Klagenævnet automatisk sagen enten til din lokale fagforening eller til BUPL’s Forretningsudvalg for at undersøge, om der er ydet rådgivning eller truffet en afgørelse, som Klagenævnet kan behandle.

Når afgørelsen foreligger og Klagenævnet vurderer, at alt relevant materiale og udtalelser er kommet frem, træffer Klagenævnet en afgørelse på et nævnsmøde.

Klagenævnet kan træffe følgende afgørelser, der skal begrundes:

1. Fastslå at klagen er ubegrundet.

2. Udtale kritik af den påklagede afgørelse/rådgivning.

3. Omgøre den påklagede afgørelse.

4. Fastsætte en erstatning til det klagende medlem for økonomiske tab, der er forvoldt ved den påklagede afgørelse eller rådgivning.

5. Henstille overfor BUPL’s organer, at der indføres en ændring af den anvendte forretningsgang.

Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for andre af BUPL’s organer.

OBS!

Du vil altid kunne få råd og vejledning i din lokale fagforening.

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at rette henvendelse til fagforeningen, har du mulighed for at skrive et brev til Klagenævnet. Så vil du blive vejledt i, hvorledes du skal forholde dig.

BUPL´s Klagenævn
c/o BUPL Forbund
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø

E-mail: klagenaevn@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.