BUPL kongres logo

Forstå BUPL's kongres

Hvordan foregår kongressen? Hvor kommer de kongresdelegerede fra? Og hvem stiller de forslag, som kongressen skal stemme om? Følg med på en rejse i det medlemsdemokrati, som BUPL's kongres udgør.

Kongressens demokrati er grundlaget for fællesskabet i BUPL.

På kongressen diskuterer og beslutter 235 kongresdelegerede fra hele landet de vigtige, fagpolitiske hovedspor for de næste 2 år. Det er også kongressen, der sætter rammer og retning for de lokale fagforeningers arbejde. Kongressen afgør bl.a. også medlemskontingentet og godkender BUPL's regnskab og budget. 

Se korte forklaringer på nøglebegreber i vores organisering og medlemsdemokrati:

ny version af kongres-ordforklaringer

BUPL afholder kongres hvert 2. år. Kongressen er udtryk for det stærke medlemsdemokrati, hvor de delegerede, som repræsenterer pædagoger fra hele landet, skal sætte et vigtigt aftryk på vores fælles fremtid.

Se, hvor de delegerede kommer fra:

ny version af kongres-delegerede

Alle medlemmer af BUPL kan deltage i kongressen, men kun de delegerede har tale- og stemmeret. 

Se, hvordan pædagogers forslag fra hele landet bliver bragt frem til debat og beslutning på kongressen:

ny version af kongres-hvem bringer hvad

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.