BUPL's historie

BUPL’s historie – fra 6.000 medlemmer i 1973 til over 60.000 i dag

70'erne

BUPL er et forbund med historiske rødder, der blev plantet den 1. januar 1973.

Her blev de 3 landsdækkende foreninger: Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af fritidspædagoger, slået sammen til 1 forbund.

Medlemmerne i de 3 foreninger tog sig af henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og fritidshjemsbørn. De 3 foreninger så hurtigt fordelene ved at slå sig sammen til en større enhed.

BUPL i 70erne

Sammenslutningen skete ikke alene på baggrund af fagpolitiske interesser, men også fordi uddannelserne til de 3 områder blev slået sammen. Den nye sammensmeltning var dog ikke uden komplikationer, for pædagoger var ikke bare pædagoger. Dengang i 1973 var der stor forskel på, om du var fritidspædagog, børnehavepædagog eller vuggestuepædagog, specielt hvad angik din faglige og politiske overbevisning.

Efter sammensmeltningen i 1973 var der ca. 6.000 medlemmer, kun en brøkdel af medlemstallet i dag. BUPL består i dag af over 60.000 medlemmer.

80'erne

Et vigtigt vendepunkt i BUPL´s historie sker i 1980 på forbundets kongres.

Her beslutter forbundets medlemmer, at de lokale fagforeninger skal have status af selvstændige fagforeninger samlet under en hat – ét forbund.

BUPL i 80erne

Det betyder, at BUPL kommer tættere på pædagogerne og pædagogernes arbejdsplads. De lokale fagforeninger får ligeledes mulighed for at forhandle de enkelte medlemmers sager.

I dag er der 12 lokale fagforeninger fordelt i landet.

90'erne

En stor ændring i BUPL´s historie skete den 9. juni 1991, hvor BUPL og LDK (Landsforeningen Danske Klubfolk) slår sig sammen.

Fusionen betød nye love og retningslinjer, som forbundet i dag arbejder ud fra.
 

BUPL i 90erne

Forbundet ændrer navn til:

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
– forbundet for pædagoger og klubfolk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.