BUPL’s forretningsudvalg

Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets fem medlemmer, som vælges på kongressen.

Formand Elisa Rimpler

Elisa Rimpler

E-mail: eml@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 31
Mobil: 40 23 20 69

Indtrådt i forretningsudvalget i 2014.
Valgt som formand d. 22. november 2014
Uddannet pædagog på Esbjerg seminarium i 1999.

Født: 1970

Følg Elisa på Twitter
Følg Elisa på Facebook

Overordnede ansvarsområder:
Kommunikation, professionsstrategi, fællesopgaver, ligestilling og evaluering af pædagoguddannelsen.

Ansvarsområder i øvrigt:


Eksterne repræsentationer:

 • ATP repræsentantskab
 • EI – Education International
 • Forhandlingsfælleskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfælleskabets forhandlingsudvalg
 • Forhandlingsfælleskabets repræsentantskab
 • §3 FF og KL’s Løn og Personaleudvalg
 • Fremfærd bestyrelse, næstformand
 • Fremfærd Børn
 • FH – Forretningsudvalg
 • FH – Hovedbestyrelse
 • FH – Økonomi og Velfærd
 • FK-K-HB
 • Forbrugsforeningens repræsentantskab
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS styrelse
 • PFF forhandlingsudvalg
 • Virkelighedens velfærd
Formænd gennem tiden

Næstformand Birgitte Conradsen

Birgitte Conradsen

E-mail: bco@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 29
Mobil: 61 61 16 27

Følg Birgitte på Facebook

Indtrådt i forretningsudvalget d. 11. marts 2004.
Valgt som næstformand d. 3. maj 2006
Uddannet pædagog på Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.

Født: 1965.

Ansvarsområder:


Eksterne repræsentationer:

 • Forhandlingsfælleskabets repræsentantskab
 • Fremfærd Børn (suppl.)
 • Fremfærd Særlige behov
 • FH – Hovedbestyrelse
 • FH – Familie- og ligestillingspolitik
 • FH – Organisationsudvikling
 • Medlem af Kvinderådets styrelse
 • Virkelighedens velfærd

Hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen

Lasse Bjerg Jørgensen

E-mail: laj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 52 74
Mobil: 61 20 46 03

Følg Lasse på Facebook

Indtrådt i forretningsudvalget d. 3. maj 2006
Valgt til hovedkasserer d. 1. december 2012.
Uddannet pædagog fra Frøbel Seminariet (1991).

Født 1968.

Overordende ansvarsområder:
Budget, regnskaber og anden økonomi samt it.

Ansvarsområder i øvrigt:


Eksterne repræsentationer:

 • Beskæftigelsesrådet (BER) – nedsat af Beskæftigelsesministeriet – sekretariatet ligger i STAR – Ingen suppleanter
 • Bestyrelsen for Center for Daginstitutionsforskning
 • Danske A-kasser
 • Danske A-kasser – Repræsentantskab
 • EI – Education International
 • ETUCE – European Trade Union Committee Education
 • Forhandlingsfælleskabets repræsentantskab
 • FH – HB
 • FH – Beskæftigelse, erhverv, integration og Socialpolitik
 • FH – Uddannelse og forskning
 • FH – EU/Internationalt
 • FH – Politisk styregruppe om akasseforsøget
 • Internationalt Børnesolidaritet
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS grundskole
 • NLS styrelse
 • PAC – møde
 • PBU’s bestyrelse
 • Pensionistsektionen
 • Ulandssekretariatets bestyrelse

Medlem af forretningsudvalget Lars Søgaard Jensen

Lars Søgaard Jensen

E-mail: lsj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 24
Mobil: 29 46 42 26

Indtrådt i forretningsudvalget 2014.
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.

Født: 1960.

Overordnede ansvarsområder:
FU´s repræsentant i Lederforeningen.

Ansvarsområder i øvrigt:


Eksterne repræsentationer:

 • Forhandlingsfælleskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfælleskabets repræsentantskab
 • FH – Uddannelse og forskning
 • FH – Udvikling af den offentlige sektor
 • FH – Lederforum
 • FK-K-HB (suppl.)
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS grundskole
 • PFF forhandlingsudvalg
 • Rådet for børns læring
 • REP-rådet
 • Lederforeningen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.