Gratis eller nedsat kontingent


Du kan få gratis medlemskab eller nedsat kontingent, hvis du i en periode er på dagpenge eller slet ingen indtægt har. Du kan også få nedsat kontingent, hvis du fx er på barsel eller er syg i længere tid.


Ligger din løn under nederste beløbsgrænse for at kunne få udbetalt Lønsikring, kan du få gratis kontingent i en måned.

For at du ikke skal økonomisk belastes af en ordning, du ikke kan gøre brug af, fordi du ligger under nederste beløbsgrænse, kan du i stedet få gratis kontingent i en måned, hvis du har betalt til den kollektive lønsikring i et år.

På et år har du betalt 12×38 kr. for Lønsikring – i alt 456 kr. Når du får kontingentet gratis i en måned sparer du 504 kr. Det vil sige, at du faktisk alt i alt slipper en smule billigere end før.

Beløbet vil blive modregnet en af dine næste opkrævninger.

Du skal opfylde disse forudsætninger:

 • Din skattepligtige indtægt for indkomståret må ikke overstige 275.340 kroner, hvis du er fuldtidsmedlem eller 186.492 kroner, hvis du er deltidsmedlem.
 • Du må ikke have fået udbetalinger fra den kollektive lønsikring i 2017 eller 2018.
 • Du skal have betalt til den kollektive lønsikring i et år. (Som medlem af både BUPL og BUPL-A betaler du automatisk til den kollektive lønsikring).

Ansøg om en måneds gratis fagforeningskontingent


Betingelser for nedsat eller gratis kontingent i forbindelse med ledighed

Som ledigt medlem af BUPL kan du få nedsat dit kontingent til det halve, hvis du opfylder visse forudsætninger. Når du kommer i arbejde, har du pligt til at orientere BUPL og a-kassen om dit nye arbejde.

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til tre måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Modtager BUPL ansøgningen i umiddelbar forlængelse af en tidligere periode med nedsat kontingent, vil kontingentnedsættelsen bevilges i forlængelse af denne periode.

Krav for at søge:

 • Du skal have været ledig i mindst en måned
 • Du skal have været ledig i mindst 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid
 • Du skal stadig være ledig i mindst af 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid
 • Hvis du alligevel ikke er berettiget til at få nedsat det faglige kontingent, skal det efterbetales.

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling.

Log ind og søg om nedsat kontingent i forbindelse med ledighed


Er du på sygedagpenge, kan du få nedsat kontingentet til BUPL til det halve.


Er du faldet for dagpengeretten og derfor ikke længere kan modtage dagpenge, kan du søge om fritagelse/nedsættelse af dit månedlige kontingent.

Du skal opfylde visse betingelser for at få den maksimale kontingentnedsættelse:

 • Du skal være tilmeldt jobcenter
 • Du må ikke betale til efterlønsordningen. Betaler du til efterlønsordningen, kan du kun fritages for det faglige kontingent til BUPL.
 • Fritagelsen/nedsættelsen af kontingentet kan maksimalt gives for et halvt år ad gangen.
 • Kommer du i arbejde, ophører fritagelsen fra den dag, du begynder på jobbet.

Log ind og søg om nedsat kontingent pga. kontanthjælp eller ressourceydelse 


Mens du er på barselsdagpenge, kan du få nedsat dit fagforeningskontingent.

Log ind og søg om nedsat kontingent pga. barsel

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling


Hvis du er på orlov uden løn kan du søge om nedsat kontingent

Log ind og søg om nedsat kontingent pga. orlov uden løn

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL’s medlemsafdeling


Er du under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du få nedsat kontingent til BUPL til det halve.

I nogen tilfælde kan du også få nedsat kontingent til a-kassen. For nedsat kontingent under uddannelse kontakt medlemsafdelingen:
Tlf: 35465210
Mail: bupl@bupl.dk


I helt særlige tilfælde kan du i en kort periode blive helt eller halvt fritaget for at betale kontingent.

Det er formanden for din lokale fagforening, der vurderer dine muligheder for at få nedsat kontingent.