Senior

Som ældre pædagog eller leder har du mulighed for at påvirke dit seniorliv på arbejdsmarkedet. Når du fylder 58 år, har du ret til 5 seniordage om året.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår har jeg ret til seniordage?

Alle pædagoger og ledere, der er fyldt 58 år, har ret til fem seniordage per kalenderår med sædvanlig løn. Dette gælder alle ansatte på kommunale og de fleste private overenskomster.

Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, du fylder 58 år.

Husk at varsle afholdelsen af dine seniordage så tidligt som muligt til din leder.

Bliver du syg før afholdelse af en seniordag, udskydes dagen til senere. Bliver du derimod syg under afholdelse af seniordag, betragtes den som afholdt.

Seniordage skal holdes i kalenderåret og du har altså ikke ret til at overføre seniordagene til næste år, men kan eventuelt aftale andet. Hvis du ikke har kunnet afholde dem, fordi din arbejdsgiver har afvist afviklingen med henvisning til forholdene på arbejdsstedet, overføres seniordagene.

Er du ansat på en arbejdsplads med overenskomst med DI II (SBA), så gælder der andre regler.

Kan mine seniordage udbetales kontant eller konverteres til andet?

Hvis du er omfattet af en kommunal BUPL-overenskomst, kan dine seniordage konverteres til pensionsbidrag eller en kontant bonus. Det gælder også for flere privat ansatte pædagoger – dog IKKE pædagoger ansat på arbejdspladser med overenskomst med frie grundskoler.
 

Vil du konvertere dine seniordage til bonus eller pension, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før, du opnår ret til seniordage.

Hvis du senere vil ændre dit valg, skal du også meddele det til din arbejdsgiver senest 1. oktober, og så træder ændringen i kraft 1. januar.

Fratræder du din stilling, får du udbetalt dine ikke afholdte seniordage.

Er en seniorstilling noget for mig?

Hvis du er interesseret i nedsat tid eller et andet jobindhold, er en seniorstilling måske noget for dig. Reglerne om seniorstillinger gælder pædagoger og ledere på BUPL’s kommunale overenskomster.

Hvis du er 52 år eller derover, og du og din leder er enige om, at ændringer i din nuværende stilling kan bidrage til at fastholde dig på arbejdspladsen, kan din arbejdsgiver sammen med den lokale BUPL-fagforening indgå aftale om en seniorstilling.

En seniorstilling er ikke noget, du har ret til, men din arbejdsgiver har pligt til at tage et møde med dig og din fagforening, hvor du kan fremlægge dine ønsker med henblik på at indgå en aftale.

Seniorstillinger kan etableres i 2 former, der kan kombineres:

  • Nedsat tid
  • Ændrede arbejdsopgaver/arbejdsfunktioner

En seniorstilling kan sammensættes på mange måder. Du har måske behov for at gå ned i tid eller for at blive fritaget for nogle specielt belastende arbejdsopgaver. Er du leder, ønsker du måske at overgå til en stilling uden ledelsesansvar.

Det er også muligt at forhandle aftaler med seniorpolitiske elementer, hvis du er omfattet af en privat overenskomst.

Tag kontakt til din lokale fagforening, hvis du overvejer en seniorstilling.

Hvad er en seniorsamtale?

En seniorsamtale er en medarbejderudviklingssamtale med fokus på særlige senioremner.

Formålet med en seniorsamtale er i god tid at sætte fokus på dine ønsker og forventninger til arbejdslivet som senior. Samtalen skal være med til at sætte ord på, hvad der skal til for at fastholde dig længst muligt i jobbet, hvis det er det, du ønsker – eller handle om, hvordan du forlader arbejdsmarkedet på den bedste måde. Er du kommunalt ansat har du ret til en seniorsamtale, og du bestemmer selv, om du har behov for en sådan samtale, da det blot er et tilbud.

Der er ikke en fast skabelon for, hvad en seniorsamtale skal indeholde, men kommunens lokale personalepolitik kan indeholde aftaler om, hvad samtalen skal indeholde. Det kan også være fastlagt i MED-udvalget hvilken aldersgruppe, der skal have tilbudt seniorsamtaler.

I en seniorsamtale kan I drøfte mulighederne for, at du indgår en aftale om seniorordning – det vil sige enten en seniorstilling, en generationsskifteordning eller en fratrædelsesordning. Ordningen skal aftales konkret mellem arbejdsgiver, det vil sige kommunen eller den selvejende bestyrelse og den lokale BUPL-fagforening.

Se også vejledningen “Forbered dig til seniorsamtalen” om hvordan du forbereder dig til seniorsamtalen længere nede på siden. Som privat ansat har du ikke ret til seniorsamtalen, men du har naturligvis mulighed for at aftale en sådan med din leder. Vejledningen “Forbered dig til seniorsamtalen” er også velegnet til dig, som er ansat privat.

Hvad er et seniorjob?

Seniorjobordningen giver dig sikkerhed for en indtægt, hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før, du kan gå på efterløn.

Læs mere om seniorjobordningen hos borger.dk

Hvad er en generationsskifteordning?

Generationsskifteordninger er for ledere i kommunale og selvejende institutioner.

Læs mere om Generationsskifteordninger

Vejledninger

Forbered dig til seniorsamtalen

Her er en række spørgsmål, du med fordel kan overveje inden din seniorsamtale.
  • Hvilke kompetencer har du, og hvordan vil du bruge dem fremover?
  • Hvad ønsker du dig af en seniorordning – for eksempel kortere arbejdstid, færre opgaver, andre opgaver?
  • Hvis du er leder – ønsker du at overgå til en stilling uden ledelsesansvar?
  • Hvilke fordele og ulemper kan der være for dig i en seniorordning? Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du undersøge mulighederne for kombination af seniorordning og efterløn.
  • Hvad er dine muligheder økonomisk – har du mulighed for at gå ned i løn?
  • Hvilke muligheder er der på din arbejdsplads for seniorordninger?

Hvem kan hjælpe dig?
Din lokale BUPL-fagforening kan hjælpe dig med fortolkning af reglerne, eksempler og konkrete udregninger i forhold til for eksempel løn og pension i forbindelse med en seniorordning.

Du skal tale med din A-kasse om spørgsmål vedrørende efterløn.

Du skal også tale med din pensionskasse om de eventuelle konsekvenser, en seniorordning kan have for dine pensionsforhold.

Forbered overgangen til pension eller efterløn

Overgangen fra arbejdsliv til efterløn eller pension er en radikal livsændring, der giver anledning til mange overvejelser og spørgsmål.

Tag en dialog om din nye livsbane med din pensionskasse og tal med andre i samme situation.

Din pensionskasse PBU inviterer jævnligt til informationsmøder om overgangen.

Se PBU’s hjemmeside om aktuelle møder
Se PBU’s hjemmeside ‘Plus 55’

Seniorarrangementer hos din pensionskasse PBU

PBU afholder jævnligt seniorseminarer om alder og pension.

På seminarerne fortæller specialister om emner, der sætter tankerne og planerne for seniortilværelsen i gang – så det bliver lettere at håndtere den økonomiske planlægning og den mentale forberedelse.

Læs mere på PBU.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.