Regler for omsorgsdage

Du har som pædagog eller pædagogstuderende i lønnet praktik ret til 2 omsorgsdage om året, hvis du er biologisk og/eller adoptivforælder til barn/børn til og med det kalenderår, barnet/børnene fylder 7 år. Retten til omsorgsdage gælder også, hvis du er medmor. Du har ret til 2 omsorgsdage allerede fra det kalenderår, hvor barnet bliver født eller modtaget. Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage med sædvanlig løn.

Bemærk

  • Der kan gælde andre regler, hvis du er ansat på en privat overenskomst. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din lokale fagforening.

Retten til og betingelser for

For at du har ret til omsorgsdage, skal barnet have ophold hos dig. Det betyder ikke, at barnet nødvendigvis skal have bopæl hos dig, men bare at barnet den pågældende dag opholder sig hos dig. Har du samkvemsret med barnet, så opfylder det betingelsen om ophold, selvom du ikke bor sammen med barnet i dagligdagen. 

Det er en betingelse, at du er ansat på det tidspunkt, hvor omsorgsdagene ønskes afholdt, og at barnets alder berettiger til omsorgsdage.

Ikke-afholdte omsorgsdage

Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder, hvis de ikke er brugt inden kalenderårets udløb.

Der er dog visse undtagelser, hvor ikke-afholdte omsorgsdagene kan overføres. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i den situation. 

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

OBS

Hvis du ønsker at afholde omsorgsfravær, skal det varsles tidligst muligt. Det betyder, at du varsler det, når du på forhånd ved, at en bestemt dag ønskes brugt sammen med barnet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.