Overenskomst med Frie Grundskoler

Er du ansat på en ”fri grundskole”, som har tilsluttet sig BUPL’s overenskomst med skoleforeningerne, kan du hente din overenskomst her. Det er den samme aftale der gælder på alle frie grundskoler.

Hent overenskomsten

BUPL har indgået aftalen med følgende skoleforeninger:

  • Danmarks Private Skoler
  • Dansk Friskoleforening
  • Foreningen af Kristne skoler og
  • Deutscher Schul- und Sprachverein
  • Lilleskolernes Sammenslutning

Kontakt din lokale fagforening

Har du spørgsmål til dine ansættelsesforhold, arbejdstid, ferie, løn eller øvrige arbejdsvilkår, så kontakt din lokale fagforening. 

Det er også en god idé at kontakte din lokale BUPL fagforening for rådgivning, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt.

Dobbeltorganisering i BUPL og Frie Skolers Lærerforening

Når du arbejder som pædagog er der ofte mulighed for også at komme til at arbejde som lærer eller børnehaveklasseleder, og på de mindre frie skoler vil det kunne betyde, at du bliver beskæftiget på fuld tid.

Hvis du både arbejder som pædagog og som lærer eller børnehaveklasseleder, har du 2 forskellige løn- og ansættelsesvilkår, og derfor skal du også have 2 ansættelsesbreve. 

Dobbeltorganiseringsaftalen sikrer dig mulighed for hjælp i forhold til hele din ansættelse.

At være dobbeltorganiseret i BUPL OG FSL indebærer ingen mérudgifter. Det koster 504 kr. i kontingent + 38 kr. i kollektiv lønsikring at være medlem af BUPL og samtidig organiseret i Frie Skolers Lærerforening.

Læs mere:

Få hjælp hos BUPL

Du kan få hjælp til medlemskab af såvel BUPL som Frie Skolers Lærerforening via BUPL’s Medlemsafdeling på tlf. 3546 5210

Som dobbeltorganiseret kan du også få hjælp ved Frie Skolers Lærerforening. 

Er du ikke længere ansat som lærer, skal du kontakte BUPL's Medlemsafdeling.

Øvrige aftaler

Som ansat på en fri grundskole med overenskomst er du omfattet af en række aftaler fra statens område (se mere i overenskomstens bilag 8). Her er et udpluk:

Selfies i skolen

Tjekliste ved skolers brug af billeder og video

Datatilsynet har offentliggjort en kvik-guide over, hvordan man som ansat på folkeskoler og frie grundskoler kan anvende billeder af børn og forældre i relation til overholdelse af GDPR.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.