Generelle aftaler på tværs af overenskomster

Udover de 4 kommunale overenskomster har BUPL indgået en række generelle aftaler, der gælder på tværs af de 4 overenskomster. Det vil sige, at de generelle aftaler gælder for alle 4 kommunale overenskomster, men ikke for reglementsansatte og tjenestemænd.

Hovedaftalen

BUPL har indgået en hovedaftale med KL. Hovedaftalen fastlægger de fundamentale spilleregler om samarbejde, organisationsfrihed, ledelsesret, interesse- og retstvister og om fredspligt.

Lokal løndannelse

BUPL har sammen med en række andre organisationer inden for det pædagogiske område indgået en aftale om lokal løndannelse.

Fællesaftalen om lokal løndannelse er indgået af BUPL, FOA, Socialpædagogerne, 3F og Metal og dækker det pædagogiske område. Alle BUPL’s overenskomster henviser til denne aftale.

I tilknytning til fællesaftalen gælder en aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Kombinationsansættelser

BUPL har sammen med en række andre organisationer indgået en rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne.

Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne er indgået af BUPL, FOA, Socialpædagogerne og 3F.

Rammeaftalens overordnede formål er at give mulighed for, at allerede ansatte medarbejdere, efter lokal aftale kan få en samlet ansættelse, som ellers ville være omfattet af flere overenskomster.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.