Forstå en overenskomst på 5 minutter

I Danmark spiller overenskomsterne en stor rolle, fordi det er overenskomsterne, der regulerer forholdene på det danske arbejdsmarked. Bliv klogere nedenfor.

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en kollektiv aftale på arbejdsmarkedet mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Aftalen fastlægger de centrale vilkår for ansættelsesforholdet.

En overenskomst fastlægger blandt andet løn og lønsystem, arbejdstid, pension, opsigelsesregler, løn under barsel og under børns sygdom. En overenskomst indeholder også retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

Hvorfor er overenskomster vigtige?

I Danmark spiller overenskomsterne en stor rolle, fordi det er overenskomsterne der regulerer forholdene på det danske arbejdsmarked. Det er kun begrænsede dele af ansættelsesforholdet, som er reguleret af lovgivning, fx gennem funktionærloven og ferieloven.

I modsætning til mange andre europæiske lande har Danmark ingen lovgivning om mindsteløn. Det danske system indebærer altså, at det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der aftaler med hinanden, hvordan arbejdsmarkedet skal indrettes.

Hvilke pligter medfører en overenskomst?

En overenskomst skal overholdes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. For arbejdsgiverne indebærer det bl.a., at de skal betale den overenskomstmæssige løn, at de aftalte arbejdstidsregler respekteres, at afskedigelser skal følge bestemte procedurer osv.

For de ansatte indebærer det bl.a., at de skal efterkomme arbejdsgiverens instruktioner og at de ikke må nedlægge arbejdet.

Hvorfor skal overenskomsten fornyes?

Overenskomster gælder for en tidsbegrænset periode, hvorefter de kan opsiges.

Når overenskomsterne er sagt op, har begge parter mulighed for at varsle arbejdsstandsning (strejke og lockout). Forhandlingerne om en ny overenskomst foregår derfor altid på baggrund af muligheden for en arbejdskonflikt.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.