Obligatorisk pension til ledige og efterlønnere

Fra den 1. januar 2020 får alle ledige, efterlønnere og modtagere af feriedagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge mm. En ”Obligatorisk Pensionsordning” kaldet OP.

Pensionsindbetalingen vil fremgå af udbetalingsmeddelelsen vedrørende dagpengene, efterlønnen mm. Pensionen udgør 0,3 procent af den udbetalte ydelse i 2020, men skal vokse med 0,3 procentpoint pr. år frem til 2030, hvor den vil være 3,3 procent af den udbetalte ydelse.

Pengene til Obligatorisk Pension finansieres af de penge, som staten sparer ved, at satserne for blandt andet dagpenge og efterløn ikke reguleres i takt med lønudviklingen – de nu nedlagte satspuljemidler.

Målet med Obligatorisk Pension er, at modtagere af overførselsindkomst sparer mere op til egen pension. Bidragene til Obligatorisk Pensionsordning forvaltes af ATP, bliver en del af borgerens ATP Livslang Pension og bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen.

Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen, før man går på pension – heller ikke ved førtidspension, livstruende sygdom eller hvis man flytter til udlandet.

Obligatorisk Pensionsordning ophører, når man dør, og indbetalte bidrag bliver ikke udbetalt til boet. Efterladt ægtefælle eller samlever kan dog have ret til at få udbetalt et engangsbeløb. Børn under 21 år, kan de også have ret til et engangsbeløb.

På www.borger.dk/atp kan du logge ind og se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP Livslang.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.