Ingen modregning af covid-19 relateret merarbejde

Er du på efterløn og udfører du covid-19 relateret merarbejde? Så kan du i perioden 1. januar til 31. december 2022 slippe for, at merarbejdet skal modregnes i din efterløn.

Arbejdet anses for merarbejde og skal slet ikke modregnes i efterlønnen, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Arbejdet er covid-19 relateret
  • Du var overgået til efterløn på det tidspunkt, hvor du begyndte i ansættelsesforholdet
  • Du begyndte i ansættelsen den 1. marts 2020 – eller senere

Var du ansat i jobbet forud for den 1. marts 2020 – eller var du begyndt i ansættelsen inden du gik på efterløn – skal der stadig ske fradrag for alle dine faste arbejdstimer. Men påtager du dig ekstra arbejde ud over dine fast aftalte arbejdstimer, skal dette merarbejde ikke fradrages i efterlønnen.

Hvad er covid-19 relateret arbejde?

Der skal være tale om arbejde, der er direkte relateret til Covid-19.

Det kan for eksempel være:

  • Smitteopsporing
  • Testarbejde
  • Covid-19 vaccination
  • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud
  • Transport af vacciner
  • Produktion af værnemidler
Det du skal gøre

Har du covid-19 relateret merarbejde, skal du kontakte a-kassen, der kan vejlede dig. 
 

Både du og din arbejdsgiver skal underskrive og sende til a-kassen. Blanketten fungerer som dokumentation for, at dine opgaver opfylder betingelserne for at være covid-19 relateret merarbejde.

Du skal stadig skrive alle dine arbejdstimer på dine månedlige efterlønskort. Både de arbejdstimer, der skal fradrages i efterlønnen – og de arbejdstimer, der er fradragsfrie.

Du kan læse mere om den nye ordning for fradragsfri merarbejde på Folketingets hjemmeside.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.