Fald, glid og snublen

Den hyppigste årsag til arbejdsulykker blandt pædagoger er fald, glid og snublen. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på, hvordan ulykkerne kan forebygges og håndteres hos kommunerne/arbejdsgiver og på den enkelte arbejdsplads.

Hyppigste årsager til arbejdsulykker

Statistikker fra BUPL og Arbejdstilsynet viser, at de hyppigste årsager blandt pædagoger er at:

 • Snuble eller glide på arbejdspladsen for eksempel på grund af mad på gulvet eller et tæppe/måtte (33 %),
 • Falde for eksempel på grund af sne eller isglat føre på legepladsen (25 %)
 • Falde på trapper (15 %).

Læs mere om årsager, konsekvenser og arbejdsskadeerstatninger i BUPL’s Arbejdsskadestatistik

Hvad kan man gøre?

Arbejdstilsynet fortæller, at der ofte er et mønster i ulykker med fald, glid og snublen. Derfor kan der også gøres noget for at undgå nogle af disse snubleulykker. Når der sker en ulykke kan det have alvorlige konsekvenser, så som nedsat arbejdsevne eller tvungen afgang fra pædagogfaget eller arbejdsmarkedet.

Forebyggelse og håndtering af fald, glid og snublen er, som med alle arbejdsmiljøproblemer, noget der forebygges i fællesskab. Der skal på arbejdspladsen arbejdes for en fælles forståelse af, hvad problemerne er og hvordan de kan forebygges. Tag gerne konkrete problemer op på et personalemøde og drøft, hvordan problemerne i det daglige pædagogiske arbejde kan løses.

I kan med fordel gøre brug af APV-metoden, der i forvejen har en systematik til, hvordan problemer med for eksempel faldulykker skal identificeres, vurderes og håndteres.

Læs mere i:

Skema til risikovurdering

Dette skema fra Arbejdsmiljøweb.dk gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger – for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces.

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for forebyggelse. I skal udfylde ét skema, for hver arbejdssituation, hvor I finder en risiko. I kan eksempelvis udvælge 2-3 arbejdssituationer, som I vil sætte fokus på, og udfylde skemaer på disse.

På side 2 finder I en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden for forskellige brancher.

Hent og udfyld:

Gode råd til, hvordan man kan undgå faldulykker

Arbejdstilsynet har følgende gode råd til, hvordan man kan undgå faldulykker på arbejdet.

Til arbejdsgiveren:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning.
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde, sækkevogn mv.
 • Lav et beredskab ift. vinterglatføre.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte:

 • Brug f.eks. rulleborde, sækkevogn mv. undgå at bære ting.
 • Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande.
 • Tør straks op, hvis du spilder væsker, fødevarer mv. på gulvet.
 • Løb ikke – især ikke på trapper.

Forebyggelse

Erfaringerne viser, at forebyggelsesindsatser har størst effekt, når de understøttes af en kampagne/formidlingsindsats til arbejdsgiverne og de arbejdsmiljøansvarlige på arbejdspladserne. Derfor har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø udviklet en række materialer, der giver forskellige bud på, hvordan man forebygger fald – og hvordan man kan kæde disse forebyggende indsatser sammen med det pædagogiske arbejde.
Se BFA’s kampagnemateriale til forebyggende indsats

Kontakt BUPL

Hvis der er problemer på arbejdspladsen, som er svære at håndtere, kan du altid kontakte din lokale BUPL fagforening for råd og vejledning.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.