Lad os få den lønkomité på plads nu, så alle kan se, at det er alvorligt ment

Et flertal af sygeplejerskerne stemte mandag NEJ til det mæglingsforslag, som Dansk Sygeplejeråd forhandlede på plads med arbejdsgiverne for snart en måned siden. Og hvor stiller det så BUPL, vil mange sikkert spørge?
Elisa Rimpler, Formandens blog

Jeg er sikker på, at mange pædagoger kan genkende den frustration, der har drevet sygeplejerskerne til at forkaste mæglingsforslaget. Det handler om lang tids opsparet frustration over dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Der er ikke noget værre end at gå på arbejde hver dag og føle, at man ikke slår til - og så samtidig føle sig underbetalt. For nok har vi som pædagoger et virkelig meningsfuldt arbejde, men det er samtidig både fysisk og mentalt krævende. Der er ingen pauseknap, når Alba i vuggestuen skal have skiftet ble, samtidig med at Frede og Kaja har en uløst konflikt. Og vi kan ikke parkere Frederik i depotrummet, når han for 5. gang i løbet af en time i frustration har slået et af de andre 20 børn, man er alene med i gruppen.

Alle pædagoger kender det. Og det er derfor, vi til stadighed kæmper for flere kolleger hver gang der er budgetforhandlinger og finanslovsforhandlinger. Vi vil så gerne gøre vores arbejde godt og give børn, unge og borgere det allerbedste.

Men vi vil selvfølgelig også have en retfærdig løn for det. En løn, der matcher vores uddannelsesniveau, vores ansvar og vores betydning for børn og unge. Og for samfundet.

Så ja - vi forstår helt og aldeles frustrationen.

Vi er IKKE tilfredse med lønnen

Når et klart flertal af pædagogerne alligevel stemte ja til den nye overenskomst, er det bestemt ikke udtryk for, at vi er tilfredse med vores løn. Slet ikke. Selvfølgelig skal vi tage et opgør med den uretfærdige lønstruktur i den offentlige sektor. Det har vi allerede aftalt med hinanden.
For i BUPL har vi længe fulgt vores fælles strategi. Fordi vi ved, at fagpolitiske resultater tager tid.

På vores ekstraordinære overenskomstkongres i 2019 manifesterede vi vores lønstrategi om, at pædagogers dokumenterede lønefterslæb skal løses via “Christiansborg-sporet”. Fordi en løsning via overenskomstforhandlingerne ville tage over 700 år. Og fordi det nuværende lønhierarki er politisk bestemt, og derfor kun kan løses med hjælp og penge fra politikerne.

De andre fagforeninger skal stå bag

Men det er let nok at være enig med sig selv. BUPL’s mål har derfor været at finde alliancepartnere og opbakning fra resten af fagbevægelsen til at få gjort noget ved lønefterslæbet. Det er og bliver fællesskabet, der virkelig kan rykke den politiske dagsorden.

Og vi fik rent faktisk en tilkendegivelse og et håndslag fra resten af Forhandlingsfællesskabet om at afdække, analysere og finde løsninger på problemet, når OK21 var landet. Et arbejde vi allerede er gået i gang med.

Så selvom BUPL ikke er på alle forsider, så arbejder vi dag og nat på det vi har aftalt: At forfølge det politiske spor, så vi får en holdbar løsning på pædagogernes lønefterslæb.

Syltekrukke?

Men både borgerforslaget om at afskaffe tjenestemandsreformen og et stort tværfagligt engagement i #Slutmed1969 inklusiv Tjenestemandstirsdage, satte turbo på arbejdet.
Og det er et kæmpe skridt i den rigtige retning, at vi sammen med de øvrige offentlige forbund og FH, nu har fået tilsagn om, at vi skal have en lønkomité, så vi kan få endevendt og analyseret området og dermed få skabt det nødvendige grundlag for et opgør med lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked og lønhierarkiet fra 1969.

Jeg forstår godt, hvis der er en vis tilbageholdenhed over for sådan en lønkomité. Mange frygter, at det blot bliver en syltekrukke. Vi har haft en Lønkommission, som dokumenterede, at der var en forskel på lønniveauet i kvindedominerede og mandsdominerede fag. Men vi starter ikke fra scratch denne gang. Og timingen er bedre i 2021. Danmark har en unik mulighed for at blive førende indenfor ligestilling. Der er samtidig en stram deadline og allerede til maj næste år skal ligge nogle konkrete anbefalinger fra lønkomitéen.

Og det allervigtigste: Alle ved, at vi som fagbevægelse vil følge komitéens arbejde nøje og ikke helmer før der ligger løsninger på bordet.

Regeringen har meddelt, at arbejdet ikke kan gå i gang, før sygeplejerskernes konflikt er overstået. Men jeg mener, at regeringen allerede nu er nødt til at tage initiativ til at få beskrevet kommissoriet og få sammensat komitéen. Vi skal se, de mener det alvorligt!

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.