God velfortjent jul og tak for indsatsen i et svært år

Pædagoger og pædagogfaglige ledere fortjener den største tak for indsatsen i året, der er gået, som igen blev tynget af corona. Nu ser vi frem mod bedre normeringer, en styrket pædagoguddannelse og et endeligt opgør med det historisk betingede lønefterslæb, skriver Elisa Rimpler.
Elisa Rimpler, Formandens blog

Kære BUPL-medlem,

Sjældent har din juleferie været så tiltrængt og velfortjent som i år. Som pædagog eller pædagogfaglig leder har du stået i front under hele pandemien. Uden nogen særlige værnemidler, men med åbne arme og al den pædagogiske kraft, du har kunnet mønstre under svære betingelser.

Du har gjort en forskel

Du har skabt tryghed, trivsel og værnet om de gode fællesskaber i en uforudsigelig juletid. Fra “julefrokosten” og nissevennen i vuggestuen eller børnehaven til dansen om juletræet udenfor i SFO’en, julegaveværksted i klubben - eller skabt julehygge for nogle af dem, der har der allersværest.

Du har taget ansvar for at få hverdagen til at fungere. Du har tage imod forældre og pårørende - og du har samarbejdet på tværs med kolleger.

Du har været der - også når der var nedlukninger og afstandskrav. Du har trøstet, holdt om og holdt af. Vær stolt af din indsats.

Jeg ved, at pandemien tærer på kræfterne. Ikke mindst mentalt. Derfor er BUPL helt klare i spyttet. Arbejdsgivere og politikere skal sørge for, at I får den hjælp, der er brug for. Uanset om det gælder krav til forældrene om at bære mundbind - eller om der stilles tryghedsskabende selvtests til rådighed. Herudover har vi afklaret, at børn i familier, hvor der er corona-smittede familiemedlemmer, skal isoleres i hjemmet, indtil de er raske.

Det er og bliver hele samfundets ansvar at passe godt på pædagogerne, så vi kan passe godt på børn, unge og andre, vi har ansvaret for.

Fremskridt

Lige nu fylder pandemien desværre det hele. Men året har også budt på fremskridt for vores fag og resultater, der forbedrer vores vilkår.

Loven om minimumsnormeringer er endelig vedtaget. Det var aldrig sket uden de massive protester fra ledere, pædagoger og forældre. Og selvom vi ikke er i mål med de gode normeringer, er det et minimum, en bund og dermed et vigtigt værn mod yderligere besparelser, nu hvor børnetallet stiger drastisk. Til næste år kommer der en milliard ud til kommunerne, der skal bruges på bedre normeringer.

Det lykkedes også endelig at sætte fritidsområdet så massivt på dagsordenen, at der for første gang i årevis er blevet sat penge af på finansloven til området.
I de kommende år er det 400 millioner ekstra til sociale normeringer på fritidsområdet. Vi skal arbejde for, at pengene bliver første skridt i en genopretning af et udsultet fritidsområde.

Det skal betale sig at tage en pædagoguddannelse

Vi er på vej, men slet ikke færdige. Til næste år tager vi fat på at få styrket pædagoguddannelsen, men arbejder også videre med de store udfordringer, der er med at skaffe pædagogkolleger nok til alle områder.

Hvis flere skal have lyst til at blive og være pædagoger, skal vi også have en løn, der svarer til vores uddannelsesniveau. Det betyder et opgør med vores uretfærdige lønefterslæb.

Lønstrukturkomiteen er endelig i gang, og vi kæmper for, at den bliver vejen til den forandring, vi har brug for. Ingen politikere skal være i tvivl om, at der er behov for penge fra Christiansborg, så blandt andet pædagoger får en ny lønindplacering.

Pandemien har synliggjort det store ansvar, vi som pædagoger løfter hver dag, og hvilken uundværlig betydning vores arbejde har for børn, unge og samfundet. Det skal der sættes pris på, og derfor er det helt afgørende, at lønstrukturkomiteen bliver fulgt op af handling. Vi forventer, at politikerne endelig er klar til et opgør med lønefterslæbet.

Tak

Som formand vil jeg sende dig et stort tak. Tak for at stå op for vores profession i hverdagen. Tak for at gøre vores forening stærk ved at deltage og engagere dig i vores faglige debat.

Vi har brug for hinanden. Til faglig oprustning og til at være tydelige overfor omverdenen. Også i 2022.

God jul og godt nytår til dig og din familie.

Elisa, Formand

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.