Uddannelsesudspil


Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse. Men det er en af de uddannelser, der får den laveste bevilling fra staten. Det gør det vanskeligt at realisere en pædagoguddannelse af høj kvalitet.


Opdateret d. 04. juni 2019

Der er behov for at højne kvaliteten af pædagoguddannelsen, skabe en stærkere kobling til forskningen og en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor skal vi gentænke måden, vi laver pædagoguddannelse på.

BUPL’s 5 forslag til at styrke pædagoguddannelsen:

  • Styrk professionsidentiteten i uddannelsen
  • Hæv kvaliteten af praktikken. En pulje på 371 mio. kr.
  • Styrk vidensgrundlaget med praksisnær forskning
  • Genopret økonomien i pædagoguddannelsen
  • Sæt ind over for pædagogmangel

Se: BUPL’s uddannelsesudspil (pdf)