Styrk pædagoguddannelsen


Der er behov for at højne kvaliteten af pædagoguddannelsen, skabe en stærkere kobling til forskningen og en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor skal vi gentænke måden, vi laver pædagoguddannelse på.


Opdateret d. 06. juli 2021

Der er stor politisk opmærksomhed om betydningen af, at vores børn og unge trives, dannes, udvikler sig og får mod på livet. Pædagogerne spiller en helt central rolle for, at det kan lykkes. Og det kræver en veluddannet profession. BUPL kommer derfor med konkrete forslag til, hvordan og med hvilke midler vi skaber den allerbedste pædagoguddannelse.

Frem mod sommeren 2021 bliver pædagoguddannelsen evalueret. BUPL bidrager i processen.

Vi peger bl.a på:

  • Styrk pædagogikken i pædagoguddannelsen
  • Praktikken skal udvikle professionsidentiteten
  • Bedre sammenhæng i uddannelsen
  • Kreativitet og æstetik ind i uddannelsen
Styrk pædagogikken i pædagoguddannelsen

Praktikken skal udvikle professionsidentiteten

Bedre sammenhæng i uddannelsen


Se: BUPL’s uddannelsesudspil (pdf)