Styrk pædagoguddannelsen


Der er behov for at højne kvaliteten af pædagoguddannelsen, skabe en stærkere kobling til forskningen og en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor skal vi gentænke måden, vi laver pædagoguddannelse på.


Opdateret d. 12. maj 2021

Der er stor politisk opmærksomhed om betydningen af, at vores børn og unge trives, dannes, udvikler sig og får mod på livet. Pædagogerne spiller en helt central rolle for, at det kan lykkes. Og det kræver en veluddannet profession. BUPL kommer derfor med konkrete forslag til, hvordan og med hvilke midler vi skaber den allerbedste pædagoguddannelse.

Frem mod sommeren 2021 bliver pædagoguddannelsen evalueret. BUPL bidrager i processen.

Vi peger bl.a på:

  • Styrk pædagogikken i pædagoguddannelsen
  • Kreativitet og æstetik ind i uddannelsen
  • Praktikken skal udvikle professionsidentiteten
  • Bedre sammenhæng i uddannelsen

Se også videoer, hvor de, der er helt tæt på pædagoguddannelsen, sætter ord på:

Styrk pædagogikken i pædagoguddannelsen


Se: BUPL’s uddannelsesudspil (pdf)